Doorbraken realiseren met bureaucratievrij geld

‘Nederland telt 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Ze lopen vast in de bureaucratie. Een doorbraak is hard nodig. Maar dat lukt niet, omdat er regels in de weg zitten.’ Met deze woorden legt het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) de vinger op een hardnekkig probleem. IPW-actieonderzoeker Thijs van den Enden vertelt hoe zij dit actief oplossen.

Twee jongens achter draaitafel

‘Vooropgesteld: gemeentes kunnen niet zonder regels. En de meeste regels functioneren prima. Het gaat pas mis als iemand veel problemen tegelijk heeft, of als er snel een oplossing nodig is. Gemeentes helpen graag, maar de regels belemmeren hen ook. Hierdoor lukt het niet altijd om snelle, passende oplossingen te bieden. Even later zijn dan maatregelen nodig die veel ingrijpender zijn – én vaak kostbaarder.’ Om hier iets aan te doen ontwikkelde het IPW de Doorbraakmethode. Kansfonds voegt er nog een krachtig wapen aan toe: bureaucratievrij geld.

Als het mag, helpt en bespaart

Thijs legt uit: ‘Onze methode is eenvoudig: zo snel mogelijk problemen oplossen en mensen perspectief bieden. Van een dak boven het hoofd regelen tot schuldsanering, een opleiding of begeleiding. Hierbij kijken we naar drie criteria: mag het volgens de wet? Kan deze persoon daarna weer zelf verder? En bespaart het gemeenschapsgeld? Het mooie: het antwoord is bijna altijd ‘ja!’. Wettelijk kan er meer dan veel gemeentes denken. Door in te zetten op bestaanszekerheid kunnen mensen aan hun andere problemen werken. En in veel gevallen bespaart het geld. Soms wel tienduizenden euro’s.’

Onze methode is eenvoudig: zo snel mogelijk problemen oplossen en mensen perspectief bieden.

Thijs van den Enden actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden
Logo alle jongeren een thuis

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland móet omlaag. ‘Daarom steunt Kansfonds binnen het programma Alle jongeren een thuis initiatieven zoals het IPW, die out of the box durven te denken’, vertelt projectadviseur Willem van Sermondt. ‘En om extra vaart te maken zetten we bureaucratievrij geld in.’

Doneer bureaucratievrij geld

Hoe Kansfonds doorbraken steunt: met bureaucratievrij geld

Het IPW creëert mogelijkheden voor mensen die hulp nodig hebben, maar verstrikt raken in de regels. Hiervoor is de Doorbraakmethode het geheime wapen. Kansfonds voegt er nog een krachtig wapen aan toe: bureaucratievrij geld. Dit budget mag direct worden besteed aan dak- en thuisloze jongeren die het nodig hebben, zónder voorwaarden en dus zonder bureaucratie.

Laten zien dat het kan

Vorig jaar startten Kansfonds, IPW en OpenEmbassy samen een pilot. Twintig deelnemers ontvingen steun op maat van het IPW, vanuit een bureaucratievrij budget van Kansfonds. Gemiddeld 10.000 euro per persoon. Dat lijkt een grote investering, maar bij elke deelnemer lagen veel hogere maatschappelijke kosten in het vooruitzicht. ‘De pilot was een doorslaand succes en opende de ogen van velen. Binnen de regels kan véél meer dan je denkt’, vertelt projectadviseur Willem van Sermondt.

Methode breekt door

‘Het succes vraagt om vervolg. Dus loopt er al een nieuw doorbraakproject, dit keer voor zeventig jongeren. Steeds meer gemeentes werken met de Doorbraakmethode, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Daarbij zetten ze ook vaker zélf bureaucratievrij geld in. Eindelijk zitten we in die stroomversnelling waar we zo naar snakken.’

De pilot was een doorslaand succes en opende de ogen van velen. Binnen de regels kan véél meer dan je denkt.

Willem van Sermondt projectadviseur Kansfonds

Bekijk de successen

Vera
Vera is jong, single en zwanger. Bij haar ouders kan ze niet blijven als het kindje komt. Gelukkig vindt ze zelf een nieuw huis. Alleen heeft ze geen geld voor de borg en eerste maand huur. Hulp van de gemeente duurt weken. Dan is dat huis natuurlijk allang weg. Kansfonds en het IPW doen wat moet. Meteen die borg en huur betalen. Dat schept vertrouwen, bij Vera én bij de huisbaas. Een positieve start, en een grote besparing. Want zonder woning belandt Vera in de opvang. Kosten voor de gemeente: 230 euro per nacht.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Brahim 
Brahim was verslaafd en had torenhoge schulden. Hierdoor raakte hij dakloos en groeide zijn strafblad met de dag. Voor hulp bij zijn verslaving moest hij eerst een woonadres krijgen en in de schuldsanering komen. Maar om dáár hulp bij te krijgen, moest hij eerst van zijn verslaving af. Om verder te komen, was een doorbraak nodig. De Doorbraakmethode en bureaucratievrij geld hielpen Brahim aan een goede begeleider, een huis en een uitkering. Nu is hij clean en doet hij geen domme dingen meer. In plaats daarvan wil hij een opleiding volgen én doet hij vrijwilligerswerk.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Albert
Albert is slachtoffer van de entry-exitparadox. Een jongen met gedragsproblemen wordt uit een instelling voor jongeren met gedragsproblemen geplaatst omdat hij zich niet gedraagt. Maar zo komt Albert niet verder. IPW en OpenEmbassy hebben met hem gekeken naar zijn perspectieven en wat hij wél wil en kan. Albert woont nu onder begeleiding op een plek waar hij niet uitgezet wordt vanwege zijn gedrag. De instelling die dat garandeert, betalen we daar wat meer voor, want uiteindelijk bespaart het de maatschappij meer geld, ruim €10.000, zoals je in de video ziet.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Charelle
Charelle heeft een omklapwoning: als ze geen schulden heeft komt die binnenkort op haar naam te staan. Maar ze heeft wel schulden. Haar moeder en vriend kunnen niet helpen om haar huur te betalen en de gemeente verstrekt haar geen uitkering. Om deze schuld af te kopen hebben we Charelle geholpen met €10.880 bureaucratievrij geld, zodat ze haar leven weer heel snel op de rit kreeg! Het bespaart de maatschappij aanzienlijke kosten die konden oplopen tot €58.460.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Bureaucratievrij geld doneren

Wil je jongeren zoals Vera, Brahim, Albert en Charelle helpen, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen? Maak dan ook doorbraken mogelijk.

Kijk hier hoe jij kunt helpen