Kansfonds in uw testament

Veel mensen zorgen met hun nalatenschap voor hun familie en naasten. Maar misschien wilt u ook iets nalaten aan een goed doel dat u dierbaar is. Zo kunt u van betekenis zijn, ook als u er zelf niet meer bent. Via uw nalatenschap staat u dan mensen bij die een steuntje in de rug nodig hebben.

Hoe werkt een nalatenschap bij Kansfonds?

U kunt op verschillende manieren nalaten via een testament:

  • Kansfonds als (mede)erfgenaam opnemen: Kansfonds ontvangt een door u vastgesteld percentage van uw nalatenschap om aan projecten te besteden. 
  • Een legaat schenken: u kunt bepaalde goederen of een vastgesteld bedrag nalaten. 
  • Nalatenschap onder recht van vruchtgebruik: uw kinderen of partner blijven gebruikmaken van uw eigendom. Na een bepaalde periode, meestal na het overlijden van de partner of kinderen, vervallen deze eigendommen aan Kansfonds. 
  • Een fonds op naam nalaten: u richt een eigen fonds op, met een zelfgekozen naam en zelfgekozen doelen. Kansfonds beheert dit fonds. Dit is mogelijk vanaf 50.000 euro. 

Het is belangrijk om advies in te winnen bij uw notaris. Die kan ook uw testament opmaken.

Ik heb van huis uit meegekregen om ook om te zien naar de ander. Al jaren geef ik aan goede doelen. Ik heb zelf geen kinderen en nu ik wat ouder ben, wil ik goed geregeld hebben waar mijn vermogen naartoe gaat. Ik heb Kansfonds opgenomen in mijn testament. Het lijkt me een mooi idee dat waar ik voor sta, voortleeft, ook als ik er niet meer ben.

ANBI-status

Kansfonds heeft een ANBI-status (door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat wij geen belasting over de nalatenschap hoeven te betalen. Uw nalatenschap  gaat dus volledig naar het project of thema waarnaar uw hart uitgaat.

Wilt u meer informatie?

Misschien wilt u ook iets nalaten aan een goed doel dat u dierbaar is. Vraag dan geheel vrijblijvend onze gratis brochure aan over nalaten aan Kansfonds.

Vraag de brochure aan

Contact

Heeft u een vraag over nalaten aan Kansfonds? Neem contact op met onze adviseur filantropie.