Beleid en verantwoording

Kansfonds vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daarom maken we ons beleid en onze reglementen bekend en leggen we verantwoording af.

We hechten veel waarde aan het betrouwbaar en integer handelen van iedereen die bij ons fonds werkt of namens ons fonds optreedt. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld en is er een klachtenprocedure. Daarnaast onderschrijven wij de gedragscodes en richtlijnen van de erkenningsregeling van het CBF, de SBF Code Goed Bestuur, ANBI, de FIN Code Goed Bestuur en Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen.

CBF Erkend goed doel

Sinds 2006 is Kansfonds een CBF Erkend goed doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Banner

De CBF-Erkenning is voor ons een kwaliteitskeurmerk, waarborgt de governance en houdt ons scherp. Daarom dragen we de Erkenning ook uit op al onze communicatiemiddelen, zodat deze voor iedereen altijd zichtbaar is.

Regina Engels Hoofd Fondsenwerving & Communicatie bij Kansfonds
FIN Code Goed Bestuur

FIN Code Goed Bestuur

Kansfonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.