Ongedocumenteerde mensen

Zonder verblijfspapieren is een menswaardig bestaan in ons land nauwelijks mogelijk. Wie zijn de mensen zonder verblijfspapieren? En hoe komt het dat hun situatie mensonwaardig is? Een korte samenvatting.

Om wie gaat het?

In Nederland wonen naar schatting tussen de 23.000 en 58.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Vaak wordt gedacht dat het gaat om uitgeprocedeerde vluchtelingen die op straat zijn beland. Maar dat beeld klopt niet helemaal.

Het gaat bijvoorbeeld ook om jongeren die hier geboren zijn nadat hun ouders naar Nederland kwamen om te werken, maar zonder verblijfspapieren. Om oudere migranten die hier soms al 30 jaar zijn en geen banden meer hebben met het land dat ze achterlieten. Jonge nannies die op straat worden gezet door hun ‘werkgever’. En vrouwen die na vele jaren door hun man zijn verlaten, terwijl hun verblijf nooit wettelijk goed geregeld is.

Uitsluitingsbeleid heeft inhumane gevolgen

Nederland voert een streng beleid dat illegale migratie moet ontmoedigen. Wie hier niet legaal is, heeft nauwelijks rechten. De rijksoverheid verwacht dat dit mensen afschrikt om te komen of te blijven. Maar uit geen enkel onderzoek blijkt dat dit zo is. Wat wel blijkt is dat mensen daardoor worden uitgesloten van alles wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Hun basisrechten brokkelen af.

man bouwt yenga

Stigma's vertroebelen de discussie

Mensen zonder verblijfspapieren blijven dikwijls onopgemerkt. Omdat ze ‘onzichtbaar’ zijn, lopen we aan ze voorbij. Vaak zonder het te weten. We zijn ons nauwelijks bewust om wie het gaat en wat hun verhaal is. Vaak leven ze noodgedwongen onder de radar, uit angst om opgepakt en uitgezet te worden. De beelden die (vooral online) worden gedeeld zijn meestal negatief en al helemaal niet correct. Maar ze zetten intussen wel de toon. Ook is er nauwelijks besef dat mensen zonder verblijfspapieren helpen om onze economie draaiende te houden. Ze brengen vaak veel vakkennis mee. Doen werk op plekken waar we handen tekort komen. En ze zetten zich ook vaak vrijwillig in om iets terug te doen voor de samenleving.

Niet mogen bestaan is onmenselijk

De leefomstandigheden van mensen zonder papieren kunnen uitermate slecht zijn. Ze hebben bijvoorbeeld geen veilig onderdak. Vaak zijn ze afhankelijk van anderen, wat kan ontaarden in uitbuiting en (seksueel) misbruik.

Ook vallen levens genadeloos stil. Zonder papieren mag je niet studeren, geen stage lopen, geen werkervaring opdoen. Zelfs vrijwilligerswerk is uitgesloten. Dat leven in de wachtstand raakt vooral kinderen en jongeren. Zij groeien op zonder toekomst, zonder hoop. Ze voelen dat ze geen deel uitmaken van de samenleving waar ze zijn. Zij denken daardoor minder waard te zijn dan hun leeftijdgenoten. Hun positief zelfbeeld brokkelt af, terwijl ze barsten van de talenten en ambities. Dat alles trekt diepe sporen in hun bestaan.

Documentaire

Naar schatting zijn er duizenden jongeren in ons land met een migratieverleden, zonder verblijfs-papieren. De documentaire ‘Dream On’ van Margot Hoogerwerf onderzoekt hoe deze jongeren hun best doen om hun leven vorm te geven. Hoe maken zij toekomstplannen, terwijl hun toekomst zo onzeker is?

Bekijk de documentaire

Ingewikkelde procedures maken mensen rechteloos

Ondanks dat onder bepaalde omstandigheden iemands verblijf gerechtigd is, krijgt niet iedereen verblijfspapieren. Je recht krijgen is erg ingewikkeld en het systeem is niet makkelijk toegankelijk. Zo komen bijvoorbeeld mensen niet door de screening als ze hun verhaal niet helder kunnen vertellen. Maar soms zijn de trauma’s daarvoor gewoonweg te groot. Doordat mensen onvoldoende gebruik kunnen maken van hun (mensen)rechten, lopen ze verblijfspapieren mis. En daarmee uitzicht op een menswaardig bestaan.

Zonder papieren valt deze groep bijna overal buiten. Daarom steunen we specifiek projecten die mensen helpen om aan hun toekomst te werken. Samenleven doe je immers samen. We zetten in op waardigheid, eigen kracht en zelfregie.

Tessa Smets Programma adviseur Kansfonds

Vergeten groep in politieke discussie

Er is veel politieke discussie over migratie. Hoe houden we de toestroom in de hand? Hoe spreiden we de opvang? Maar er wordt nauwelijks gesproken over de mensen die hier al zijn, maar voor wie we als samenleving wel verantwoordelijkheid dragen. Ze worden vergeten, niet genoemd. Er wordt geen urgentie gevoeld, terwijl hun bestaan niet menswaardig is.

Bestaanszekerheid maatschappelijke organisaties onder druk

Niet alleen de bestaanszekerheid van mensen zonder verblijfspapieren staat onder druk. Maar ook van de organisaties die hen helpen. De meeste krijgen geen structurele financiering van de rijksoverheid of gemeente. Ze moeten het hebben van giften, kerken, fondsen en vrijwilligers. Omdat er zo weinig middelen zijn, kunnen ze nauwelijks meer doen dan de hulp geven die direct nodig is. Zoals samenwerking zoeken met elkaar en nieuwe oplossingen bedenken die de bestaansonzekerheid doorbreken.

Een thuis zonder papieren

Wil je weten hoe we menswaardige oplossingen mogelijk helpen maken? Lees dan meer over ons programma Een thuis zonder papieren.

Ga naar de programmapagina

Contact

Heb je een vraag over mensen zonder geldige verblijfspapieren? Neem dan contact op met een van onze programma adviseurs.

Nieuwsbrief

Ontvang mails over ongedocumenteerde mensen

Wil je meer weten over mensen zonder geldige verblijfspapieren? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

  • * = verplichte velden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.