Noodhulp

‘Help elkaar de winter door.’ Onder die noemer zette Kansfonds in oktober 2022 een noodhulpactie op. Het doel: directe hulp voor de snelgroeiende groep mensen die de torenhoge prijzen voor energie en boodschappen niet meer konden betalen. Al snel haakten bedrijven aan, doneerden duizenden particulieren en ontvingen mensen in heel het land hulp. Een groot succes!

2022 was een jaar van tegenslag op tegenslag. De coronacrisis was nog niet voorbij of de oorlog in Oekraïne diende zich aan. De gevolgen waren merkbaar voor iedereen. Bijna álles werd duurder. Onze partnerorganisaties door het hele land zagen veel angst en onzekerheid bij mensen van wie de bestaanszekerheid al onder druk stond. Maar ook bij mensen die normaal wél konden rondkomen, stegen de kosten boven het hoofd. Boven alle problemen tekende één vraag zich af: hoe komen al deze mensen straks de winter door?

Doen wat nodig is

Tegelijkertijd zagen we dat veel mensen juist iets wilden doen voor een ander. Daarom boden we de mogelijkheid om de energiecompensatie van de overheid – 190 euro per maand in november en december – te doneren aan mensen die het hard nodig hebben. Al snel nam dit initiatief een vlucht. De media pikten het op, energie-maatschappijen begonnen ons te steunen en particuliere giften stroomden binnen. Die steun overweldigde ons enorm. In totaal haalden we ruim een miljoen euro op om te besteden aan noodhulp. Náást het miljoen dat we zelf als startbedrag inlegden voor de actie.

De solidariteit was in heel Nederland voelbaar.

Brenda Pel adviseur filantropie Kansfonds

Waar kwam de noodhulp terecht?

Alle donaties die we ontvingen via de noodhulpactie en het extra geld dat Kansfonds beschikbaar stelde, gingen naar 31 partnerorganisaties in ons netwerk waarmee we vaak al jaren samenwerken. Dit zijn organisaties die midden in de samenleving staan en dus als beste weten wie de hulp hard nodig heeft.

Nienke uit Rotterdam is één van de vele mensen die moelijk rond komen door alle prijsstijgingen. In deze video vertelt ze hoe zij geholpen is doordat mensen als Carine hun energiecompensatie aan Kansfonds doneerden.

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

De cijfers:

  • 1 miljoen euro investeerde Kansfonds zelf

  • 1.2 miljoen euro is de opbrengst van donateurs

  • 4.000 mensen doneerden hun energiecompensatie aan Kansfonds, goed voor 781.000 euro. Daarnaast ontvingen we 410.000 euro van bedrijven

  • 100% van de donaties ging naar mensen die in bestaansonzekerheid leven

Contact

Neem voor vragen over dit initiatief contact op met Marleen of Anne.