Onze partners

Kansfonds kan niet zonder de hulp van mensen en organisaties die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst van onze samenleving. Op deze pagina vind je de maatschappelijke partners met wie wij samenwerken. Samen met ons, onze projectpartners, donateurs en mensen uit de doelgroep zetten zij zich in voor een samenleving waarin íedereen een thuis heeft.

 • Nationale Postcode Loterij

  Goededoelenloterij

 • Nederlandse Loterij

  Goededoelenloterij

 • KRO-NCRV

  Betrokken bij de samenleving en met oog voor de ander

 • Ministerie van VWS

  Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

 • Instituut voor Publieke Waarden

  Denken, doen, leren

 • Stichting Zwerfjongeren Nederland

  Laat jongeren niet zwerven

 • Housing First Nederland

  Platform van organisaties die volgens dit model werken

 • Impact House

  Samen bouwen aan een duurzame toekomst

 • Netwerk DAK

  Koepelorganisatie voor inloophuizen

 • Stichting Presentie

  Werken volgens de presentiebenadering

 • SESAM Academie

  Advies op maat voor vrijwilligersorganisaties

 • Katalys

  Krachtige ondersteuning voor lokale initiatieven

 • Hogeschool van Amsterdam

  Lectoraat Armoede Interventies