Onze impact

Hoe meten en vergroten we onze impact? Niet door daar pas na afloop van een project of programma naar te kijken. Maar door voortdurend met elkaar te leren van wat we al werkende tegenkomen en oplossen. Net zolang tot iedereen een thuis heeft.

Onze visie

Onze maatschappelijke opdracht dwingt ons voortdurend te reflecteren op wat een thuis en thuisgeven betekent en of we het juiste doen. Met mensen zonder thuis. Met organisaties die thuisgeven. Maar ook met bijvoorbeeld politici, beleidsmakers en onderzoekers. Wat leren we over de problemen en oplossingen? Hoe kunnen we tot een doorbraak komen? Hoe kan wat hier werkt, ook op een andere plek tot resultaat leiden? Alleen zo kunnen we met elkaar het taaie maatschappelijke vraagstuk van thuisloosheid oplossen.

Onze uitgangspunten

Met elkaar vormen we een lerend netwerk. Dit zijn belangrijke uitgangspunten:

  • We leren met mensen die thuisloos zijn en met organisaties die thuisgeven.
  • De oplossing weten is natuurlijk geweldig, maar de échte kracht zit in het openhartig delen van wat niet werkt en waar het schuurt.
  • Met wat we leren, kijken we naar wat we vandaag of morgen al anders kunnen doen.
  • We delen wat we zien en leren op grote schaal, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen thuisgeven.

De opbrengsten

Samen leren, daar verwachten we veel van:

  • Veel energie voor een lange adem die een (systemische) verandering nou eenmaal vraagt.
  • Veel inzichten in hoe we met elkaar onze impact kunnen vergroten.
  • Veel waardevolle voorbeelden van hoe we kunnen thuisgeven.

Het fundament

De basis onder ons werk is onze verandertheorie. Zo’n theorie beschrijft de stappen die nodig zijn om als organisatie je missie te bereiken. De aannames ontwikkelen en toetsen we met hulp van impactbureau Impact House.

Impact House

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Kansfonds experimenteert: 3 tips voor radicaal meer impact

Edith Kroese, Managing Director van Impact House en expert Social Impact voor De Dikke Blauwe, schreef vol lof over onze keuze voor meer impact. Je leest het artikel op de website van De Dikke Blauwe.