Thuisloze jongeren

Nederland telt 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren, in werkelijk zijn dat er nog veel meer. Wij vinden dat iedere jongere een thuis verdient én dat het mogelijk is dit met elkaar te realiseren.

Het probleem

Kansfonds vindt dat alle jongeren recht hebben op een thuis. Maar een betaalbare woonplek vinden wordt steeds moeilijker. Zeker voor jongeren die te maken hebben met grote schulden, een beperkt sociaal netwerk en persoonlijke problemen. Terwijl juist deze jongeren stabiliteit nodig hebben, lopen ze te vaak vast in de bureaucratie en onzekerheid. Ze slapen noodgedwongen op de bank bij bekenden, komen terecht in de opvang of op straat. En zonder de basis van een thuis kunnen ze niet werken aan hun toekomst.

Ondanks vele inspanningen lukt het ons in Nederland nog niet om het tij te keren. Te vaak zijn acties gericht op het bestrijden van de gevolgen van geen thuis, terwijl het bieden van een thuis het startpunt moet zijn. Wat beleidsmakers niet helpt, is het gebrek aan realistische cijfers van het aantal dak- en thuisloze jongeren. Daarnaast hebben jongeren en initiatieven die jongeren een thuis bieden te maken stigmatiserende beeldvorming.

Cijfers dak- en thuisloze jongeren

In Nederland leven 8.500 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Maar we weten dat het er in werkelijkheid nog veel meer zijn. Dak- of thuisloos zijn wordt vaak geassocieerd met het niet hebben van een dak boven je hoofd en overnachten op straat of in een opvang. Het ligt echter ingewikkelder. Hoewel sommige jongeren inderdaad op straat of in een opvang overnachten, slapen veel jongeren bij vrienden op de bank. Wat deze jongeren gemeen hebben, is dat ze geen eigen huis hebben. Omdat deze jongeren nu niet meegeteld worden, wordt er geen beleid ontwikkeld dat hen gaat helpen. Ze vallen buiten de boot. Daarom start Kansfonds een pilot voor een nieuwe telling van dak- en thuisloze mensen.

Beeldvorming

Een man in verwaarloosde kleding slapend op een vies bankje in een park. Te vaak nog wordt door media dit beeld gebruikt bij de publicatie van verhalen over dak- en thuisloosheid: niet respectvol, stigmatiserend en niet representatief voor hoe dak- en thuisloosheid er werkelijk uit ziet. We bieden graag een alternatief.

Oorzaken van thuisloosheid

Vaak hebben jongeren geen thuis door een combinatie van elementen. Denk bijvoorbeeld aan uitstroom vanuit de Jeugdzorg, armoede, een klein netwerk en psychische problemen. Thuisloze jongeren hebben vaak geen sterk sociaal netwerk en ouders of vrienden die hen (financieel) kunnen of willen ondersteunen. Tel daar een groot tekort aan betaalbare woningen bij op en je ziet dat het veel jongeren kan overkomen. Dak- en thuisloosheid is daarom allereerst een woonprobleem, hoewel het nog (te) vaak wordt gezien als een zorgprobleem.

Lees de verhalen van thuisloze jongeren

Onze ambitie: een thuis voor alle jongeren

Kansfonds heeft de diepgewortelde visie dat elk mens telt. Daaruit vloeit voort dat elk mens het recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit is een recht dat altijd blijft bestaan en niet verdiend hoeft te worden. Een recht zonder tenzij of maar. Deze visie wordt ook juridisch gestut door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vanuit deze visie is ons ideaal: een samenleving waar voor alle jongeren een thuis is.

Wat is een thuis?

Dak- en thuisloze jongeren geven zelf aan dat een thuis meer is dan alleen een dak boven het hoofd. Een thuis betekent voor hen:

  1. Een dak boven het hoofd
  2. Toekomstperspectief (scholing, werk of dagbesteding)
  3. Bestaanszekerheid (inkomen, geen schulden)
  4. Ondersteuning en zorg (één vast contactpersoon, informeel netwerk)
  5. Talentontwikkeling (zelfvertrouwen, ervaringsdeskundigheid)
Bijeenkomst Alle jongeren een thuis

Alle jongeren een thuis

Op onze programmapagina lees je alles over ons programma Alle jongeren een thuis. Onze aanpak om thuisloosheid onder jongeren te bestrijden.

Ga naar de programmapagina
Nieuwsbrief

Ontvang mails over thuisloze jongeren

Wil je meer weten over thuisloze jongeren? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

  • * = verplichte velden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

Heb je een vraag over het thema thuisloze jongeren? Neem dan contact met ons op.