Viering 65 jaar Kansfonds

Afgelopen donderdag was het zover: samen met onze partners vierden we het 65-jarig bestaan van Kansfonds. Wat een prachtige middag was het. Met een programma dat draaide om verbinding, luisteren met je hart en geraakt worden.

Na het welkomstwoord van directeur Henriëtte Hulsebosch opende voorzitter Theo Bovens de middag met een terugblik op 65 jaar Kansfonds, maar hij keek ook vooruit: Wat is er veranderd? En wat blijft? ‘Er zullen altijd geïnspireerde mensen nodig zijn die omzien naar medemensen vanuit de gedachte: meetéllen is belangrijker dan meedóen.’

Straatarts

Eén van die geïnspireerde mensen is huisarts en straatarts Michelle van Tongerloo. Ze raakte ons diep met haar lezing over haar dagelijkse praktijk waarin ze mensen tegenkomt die door weeffouten in het systeem geen thuis meer hebben. Waar gaat het nou mis? Ze schetst het beeld van jarenlange bezuinigingen, doorgeslagen regelgeving, decentralisatie en marktwerking op plekken waar dat niet zou moeten. ‘Met vooruitgang zijn we menselijkheid verloren. In het volledig geaccepteerde efficiëntiedenken, snappen mensen niet meer dat we afhankelijk van elkaar zijn.’

Michelle uit haar zorgen om de kloof tussen arm en rijk: ‘De onmacht van mensen in armoede die ondanks vreselijk hard werken, het financieel niet redden. De stress die geldnood met zich meebrengt en een voedingsbodem is voor verkeerde keuzes. Niet omdat mensen in armoede dom zijn, maar omdat ze leven in een context waarin iedereen onverstandige dingen zou doen. Zo worden kwetsbare kinderen kwetsbare ouders die weer kwetsbare kinderen krijgen.’

Michelle sloot haar lezing treffend af met de woorden: ‘Zo, dus dit is wat ik doe. En wat gaan jullie doen?’

Met vooruitgang zijn we menselijkheid verloren. Mensen snappen niet meer dat we afhankelijk van elkaar zijn.

Michelle van Tongerloo straatarts bij de Pauluskerk in Rotterdam

Partners

Onze jubileumviering stond ook in het teken van grote dankbaarheid aan alle partners van Kansfonds: project- en samenwerkingspartners, adviseurs, donateurs en financiers die ons werk mogelijk maken. Zo hebben de Nationale Postcodeloterij en Kansfonds een jarenlange relatie. Dorine Manson, managing director bij de Nationale Postcodeloterij nam ons mee in hun mooie werk en het vertrouwen dat ze hebben in hun beneficianten: ‘We geven langjarig en in vertrouwen en we bouwen op betrokken burgers. Omdat de organisaties die we steunen – in de haarvaten van de samenleving – zelf het beste weten hoe ze maximaal impact kunnen maken voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Op weg naar een rechtvaardige, gezonde samenleving. Op weg naar iedereen een thuis.’

Muzikaal en artistiek werd de middag geleid door het theatergezelschap van Titus Muizelaar, Adelheid Roosen, Nina de la Parra, Sanne Landvreugd en Leendert Vooijce, samen met ervaringsdeskundige Fred Smit. Ze maakten onze jubileumviering tot een inspirerende, prikkelende ervaring over de betekenis van (g)een thuis.

Speeddaten

Ter afsluiting van een bijzondere middag was er ruimte om te speeddaten: in wisselende duo’s gingen we met elkaar in gesprek aan de hand van persoonlijke vragen over de betekenis van het hebben van een thuis. Gabriëla Aquirrezabal van de Tafelberg deelt haar ervaring hierover: ‘We zagen elkaar in de ogen, en ik zag hoe de vragen de mensen raakten, de ogen werden zachter, er kwam een glimlach en soms een traan aan. Het was mooi en super awkward tegelijkertijd. Niet iets voor een zakelijke bijeenkomst zou je kunnen denken, maar juist wel! Wat een cadeau is het om een ander mens echt te mogen zien.’

Samen hebben we 65 jaar lang kansen gezocht zodat we konden omzien naar de mensen die dat het meest nodig hebben. Laten we die kansen met elkaar blijven ontwikkelen om íedereen een thuis te geven.’

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds

Help jij ons om ook de komende jaren thuis te geven?

Iedereen verdient een thuis. Want zonder thuis is je bestaan onzeker. De uitdagingen zijn groter dan ooit. Thuisgeven was nooit zo hard nodig als nu. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen. Wat we wel weten: niemand kan zonder thuis. Want dát is de basis voor een menswaardig bestaan. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. Voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Voor gezinnen die in armoede leven. Voor mensen op de vlucht. Met elkaar zorgen we voor een eerste opvang waar dat nodig is. Geef jij ook thuis?

Ja, ik doneer