Doelgroepen

De projecten die Kansfonds steunt zijn altijd gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd. Een aantal doelgroepen heeft onze speciale aandacht.

Hieronder vindt u een selectie van de doelgroepen die wij helpen, door het steunen van kansrijke initiatieven die hen helpen hun situatie te doorbreken.