Klachtenprocedure

Ondanks alle zorgvuldigheid kan er iets misgaan in de samenwerking. Daarom werkt Kansfonds met een klachtenprocedure. Ook voor situaties waarin u het niet eens bent met de beslissing over uw projectaanvraag hebben we een speciale procedure.

Klacht over samenwerking

Mocht u een klacht hebben over de samenwerking, dan verzoeken wij u hierover eerst contact op te nemen met de betrokken medewerker binnen het fonds. Komt u er samen niet uit? Stuur dan een mail naar de directie: h.hulsebosch@kansfonds.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Niet eens met beslissing projectaanvraag?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw aanvraag? Dan is er de mogelijkheid om binnen zes weken een verzoek tot heroverweging in te dienen. Er moet in uw verzoek dan wel nieuwe en aanvullende informatie staan.

Dien het verzoek tot heroverweging schriftelijk in of per mail (info@kansfonds.nl), onder vermelding van ‘heroverweging’. Vermeld ook het projectnummer. Motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met de beslissing. De directeur wijst een andere projectadviseur aan dan degene die uw aanvraag de vorige keer heeft behandeld. Deze gaat na of u nieuwe feiten heeft aangedragen. Is dat het geval, dan nemen we de oorspronkelijke projectaanvraag opnieuw in behandeling. We informeren u over het besluit.