Organisatie

Kansfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Daarom streven we naar een organisatie die afgesteld is op onze fondsstrategie. Met een professioneel bureauteam dat slagvaardig zijn doelen nastreeft. Een kundig bestuur dat meedenkt. En een adviescommissie die ons scherp houdt.

Het bestuur

We vinden het als fonds essentieel om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarom werken we met een bestuur dat toezicht houdt op de directie (directiereglement) en dat eindverantwoordelijk is voor het beleid (bestuursreglement). Meer over de wijze waarop het bestuur haar functie uitoefent vind je in de verantwoordingsverklaring die jaarlijks aan het jaarverslag wordt toegevoegd.

De adviescommisies

Kansfonds heeft twee adviescommissies, die ons scherp houden in ons toekenningsbeleid en beleggingsbeleid.

Adviescommissie toekenningsbeleid

De adviescommissie houdt ons scherp in ons toekenningsbeleid en denkt daarin mee. Ze adviseert over projectaanvragen van meer dan € 50.000 en over aanvragen die voor het fonds minder gangbaar zijn. De leden zijn professionals uit het brede terrein van zorg, welzijn en sociale cohesie.

Adviescommissie Beleggingsbeleid

Kansfonds beschikt over een eigen vermogen. Met het rendement daarop bekostigen we onze organisatie. Zo kunnen we onze inkomsten zo veel mogelijk besteden aan ons doel; kansen voor kwetsbare mensen. Om het eigen vermogen zo goed mogelijk in te zetten heeft Kansfonds in 2016 een Adviescommissie Beleggingsbeleid opgericht. De commissie doet voorstellen voor het vermogensbeleid en ondersteunt en adviseert het bestuur in de uitvoering daarvan.

De medewerkers

Bij Kansfonds werken we met een relatief klein, bevlogen en professioneel team. De organisatie is zo ingericht dat we ons daadkrachtig kunnen richten op onze taken. Het bureau staat onder leiding van de directeur.

Henriëtte Hulsebosch

directeur

Karin Huntjens

hoofd fondsenwerving & communicatie

Bram Truijen

projectadviseur

Structuur

Kansfonds is een stichting (statuten en ANBI-gegevens) en heeft als doel om uitsluiting van kwetsbare mensen te voorkomen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien.

Wij hebben een eigen gedragscode en onderschrijven de gedragscodes en richtlijnen van de erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de SBF Code Goed Bestuur, ANBI, Fondsen in Nederland en Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen. Hier vindt u ons CBF erkenningspaspoort.