Caribisch deel van het Koninkrijk

Kansfonds ondersteunt enkele projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierbij werken we samen met een aantal andere Nederlandse organisaties, waaronder het Oranje Fonds en Kinderpostzegels. Deze Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC) hebben een eigen aanvraagprocedure.

De betrokken fondsen

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds en Kansfonds vormen samen de Samenwerkende Fondsen Cariben. De Samenwerkende Fondsen zijn opgericht om sociale initiatieven op de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk te ondersteunen. Met die steun willen we de sociale betrokkenheid vergroten. Mensen met elkaar in contact brengen en ze vooruit helpen.

Contact

Wil je meer weten over onze projecten in het Caribisch deel van het koninkrijk en de aanvraagmogelijkheden? Ga dan naar de website van Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC) of neem contact op met onze programma adviseur.