Slimme woonoplossingen

Nederland heeft een gigantisch woningtekort. De groep die het hardst wordt getroffen, baart ons zorgen: dak- en thuisloze mensen. Wat speelt er? En wie zijn nodig om dit vraagstuk op te lossen?

Om wie gaat het?

De groep dak- en thuisloze mensen is veel groter en meer divers dan vaak wordt gedacht. Dit blijkt uit een nieuwe telmethode die Kansfonds en Hogeschool Utrecht introduceerden in Nederland. Dakloosheid treft mensen tussen 0 en 86 jaar, zo blijkt uit een eerste telling in Noordoost-Brabant. In 40% van de gevallen gaat het om kinderen en jongeren. En een derde van de dakloze volwassenen is vrouw. Wat ook pijnlijk duidelijk wordt: de meeste dak- en thuisloze mensen zijn nauwelijks zichtbaar. Ze verblijven in een stacaravan, auto of bij vrienden op de bank. Lees alles over de ETHOS-telling

Wat zijn de gevolgen?

Dakloosheid is slopend. De stress en uitzichtloosheid vragen van mensen het onmogelijke. Het persoonlijk leed is groot. Het niet oplossen van dakloosheid kost de samenleving bovendien veel geld. De kosten voor de maatschappij zijn tussen de € 30.000 en € 85.000 per dakloze persoon per jaar. Die kosten zijn vanwege de maatschappelijke opvang en crisisopvang. Maar bijvoorbeeld ook vanwege de uithuisplaatsing van kinderen van wie de ouder geen woonplek heeft. Terwijl het aantal dakloze mensen toeneemt, groeit ook het maatschappelijk ongemak. Hoe kan het dat we dit niet met elkaar weten op te lossen? Wonen is toch een mensenrecht? Ieder mens heeft toch recht op een menswaardig bestaan? 

Wat als we het oplossen?

Een eigen woonplek is het beste startpunt voor een nieuwe toekomst. Er is weer rust en veiligheid. Er zijn geen zorgen meer over waar je vanavond kan slapen. Je hoeft niet langer al je bezittingen mee te dragen omdat je geen plek hebt om ze op te bergen. Er is weer ruimte om te kunnen herstellen en het leven op de rit te krijgen. En eindelijk word je weer gezien als mens, en niet als probleemgeval. Ook het economische voordeel om dak- en thuisloosheid te doorbreken is groot, zo is berekend. Elke euro die je eraan uitgeeft, spaart maar liefst zo’n 2,30 euro aan kosten uit. Maar het tekort aan betaalbare woonruimte in Nederland is schrikbarend. De wooncrisis raakt de mensen die dak- en thuisloos zijn het hardst.

Wat zijn de oorzaken?

Welke partijen zijn voor de oplossing onmisbaar?

Uiteenlopende partijen hebben een stukje van de oplossing om dak- en thuisloze mensen aan een woonplek te helpen. Dat maakt de uitdaging ook zo groot. We hebben elkaar hard nodig om het woonprobleem op te lossen. Zij zijn onmisbaar:  

 • Beleggers
 • Woningcorporaties
 • Vastgoedbezitters
 • Projectontwikkelaars
 • Gemeenten
 • Maatschappelijke organisaties
 • Zorgorganisaties
 • Financiers
 • Rijksoverheid
 • Wijkbewoners
 • Dak- en thuisloze mensen

Thuisgeven met een woonplek

Wil je weten hoe we met elkaar tot baanbrekende woonoplossingen komen voor mensen die dak- en thuisloos zijn? Lees dan meer over ons programma Thuisgeven met een woonplek. 

Lees meer over Thuisgeven met een woonplek