Communicatie

Om aandacht te genereren voor jouw project en het werk van Kansfonds hebben we elkaar nodig. Samen zichtbaar. Op deze pagina lees je hoe je hier vorm aan kunt geven.

Wij brengen jouw project waar mogelijk onder de aandacht in onze communicatiemiddelen. En we vragen van jou dat jij je inspant om het werk van Kansfonds bekendheid te geven. Op deze pagina vind je ons logo en standaardteksten over Kansfonds. Op verzoek kunnen we ook enkele foto’s en andere bestandsformaten van het logo toesturen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Ons logo

  • Kleur (.png)

    Dit logo is geschikt voor online gebruik, zoals een website of social media, en voor Office documenten.

  • Zwart-wit (.png)

    De zwart-wit variant van het logo mag alleen gebruikt worden in zwart-wit publicaties.

Schrijf je iets over Kansfonds?

Gebruik dan bij voorkeur onderstaande tekst, liefst in combinatie met ons logo en een verwijzing naar onze website.

Kort

Kansfonds gelooft dat ieder mens telt en helpt waar niemand anders dat doet of durft. Daarom zien ze om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Hun kwetsbaarheid is niet altijd zichtbaar, maar vaak wel allesbepalend. Ze steunen lokale initiatieven die de situatie van deze mensen doorbreken of die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen. Dichtbij en persoonlijk. En ze zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden, zodat minder mensen in een kwetsbare situatie terechtkomen. Dat doen ze niet alleen, maar samen met alle projectpartners, donateurs, maatschappelijke partners en mensen uit de doelgroep. Mensen die een gedeelde verantwoordelijkheid voelen voor de toekomst van onze samenleving. Iedereen draagt bij op zijn eigen manier. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen.

Korter

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Zij doen ertoe om wie ze zijn, onafhankelijk van de situatie waarin ze verkeren. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met mensen die net als zij een gedeelde verantwoordelijkheid voor elkaar voelen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.

Kortst

Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland. Mensen wiens kwetsbaarheid niet altijd even zichtbaar is, maar vaak wel allesbepalend. Kansfonds helpt waar niemand anders dat doet of durft. Ze steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet en zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doen ze samen met anderen. Zodat er een samenleving ontstaat waarin plek is voor íedereen.

Contact

Heb je iets anders nodig? Neem dan contact op met onze communicatieadviseur.