Fûns Lok op ien

Projectvoorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van het fonds en die invloed hebben op provinciale schaal in Fryslân, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’. In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage aanvragen van maximaal 20.000 euro.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld volgens de richtlijnen van Kansfonds. Projectvoorstellen moeten voldoen aan tenminste twee van de volgende vier randvoorwaarden:

  • Vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen.
  • Empowerend.
  • Met blijvend effect na de projectperiode.
  • Tot stand gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met commitment van de gemeente(n).

Help mee

Wil je een aanvraag indienen? Doe dan eerst een vooraanvraag. Daarna nodigt Kansfonds je uit om een volledige aanvraag in te dienen.

Contact

Heb je een vraag over het indienen van de aanvraag? Neem contact op met onze projectadviseur.