Fûns Lok op ien

Projectvoorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van het fonds en die invloed hebben op provinciale schaal in Fryslân, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’. In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage aanvragen van maximaal 20.000 euro.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld volgens de richtlijnen van Kansfonds. Projectvoorstellen moeten voldoen aan tenminste twee van de volgende vier randvoorwaarden:

  • Vernieuwend en in co-creatie tot stand gekomen tussen meerdere partijen.
  • Empowerend.
  • Met blijvend effect na de projectperiode.
  • Tot stand gekomen vanuit een aantoonbare betrokkenheid van de mienskip, met commitment van de gemeente(n).

Aanvragen

We zijn door het budget van het Fûns Lok op ien heen en nemen geen aanvragen meer in behandeling.  Wil je weten of je project in aanmerking komt voor een bijdrage uit ons reguliere budget? In onze richtlijnen lees je wat voor projecten we steunen en of het zinvol is een (voor)aanvraag te doen.

Ga naar de richtlijnen

Contact

Heb je een vraag over het indienen van de aanvraag? Neem contact op met onze projectadviseur.