Voor wie geen thuis heeft

Er zijn veel mensen zonder thuis. Kansfonds is daar waar de nood het hoogst is. Dat zijn mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en van wie de bestaanszekerheid onder druk staat. Over wie hebben we het dan zoal?

Mensen die dakloos zijn of dreigen te worden

Een thuis begint met een huis. Daarom richten we ons op mensen zonder huis. Het gaat om mensen die op straat leven en dikwijls verblijven in een opvang. Vaak zijn het ook mensen met wisselende verblijfplaatsen, zoals bij vrienden en familie. We hebben daarbij vooral ook oog voor jongeren die dak- en thuisloos zijn.

Mensen in grote armoede

Voor mensen die langdurig onder de armoedegrens leven, staat een thuis voortdurend onder druk. Gebrek aan bestaanszekerheid leidt tot stress en dit heeft veel negatieve gevolgen. Zo hebben kinderen die opgroeien in armoede minder kansen. En wie in armoede leeft, heeft aanzienlijk minder gezonde levensjaren.

Slachtoffers van geweld in huis of mensenhandel

Een thuis zou fijn en veilig moeten zijn. Slachtoffers van geweld achter de voordeur leven juist in heel onveilige situaties. We hebben het dan over dwingende controle, fysiek geweld, stalking en seksueel geweld. Ook voor slachtoffers van mensenhandel is een veilig thuis een pijnlijk gemis.

Gedetineerden en ex-gedetineerden

Als mensen hun straf uitzitten, dreigt het gezin dat achterblijft soms zijn thuis te verliezen. Dat komt doordat er inkomsten wegvallen en daarmee ook een dak om onder te wonen. Ook na de detentie, tijdens de re-integratie, kan een thuis onder druk staan.

Mensen zonder verblijfspapieren

Wie zonder verblijfspapieren in ons land verblijft, heeft nauwelijks rechten. Daardoor is een thuis nauwelijks denkbaar, terwijl het verlangen daarnaar groot is. In die situatie zitten mensen van wie hun vergunning is verlopen. Ook slachtoffers van mensenhandel en staatlozen zijn vaak thuisloos.

Vluchtelingen

Een thuis vinden in een nieuw land is door cultuur- en taalverschillen al een hele uitdaging. Ons maatschappelijk systeem maakt dit extra ingewikkeld. De mensen die asiel zoeken, verblijven in wisselende opvanglocaties. Daar ontbreekt het aan de mogelijkheden om een betekenisvol leven op te bouwen. Als zij een status verkrijgen, verbetert hun situatie aanzienlijk. Maar vaak moeten zij dan in ongunstige omstandigheden hun bestaan zien op te bouwen. Niet zelden met een schuld en zonder sociaal netwerk in alweer een andere gemeente.

We denken graag met je mee!

Heb je een idee maar twijfel je of het past bij onze missie? Dan willen we je uitnodigen om contact met ons op te nemen. Bel met +31 (0) 35 624 96 51 en vraag naar een van onze projectadviseurs. Of lees eerst even verder en bekijk onze richtlijnen. We horen graag van je!

Bekijk onze richtlijnen voor projectaanvragen