Vitaal houden katholiek sociaal denken

Kansfonds laat zich in haar denken en doen inspireren door het katholiek sociaal denken (KSD).

De projectaanvragen binnen het programma vitaal houden KSD verschillen van het reguliere beleid van Kansfonds. De focus binnen ons reguliere beleid ligt op het directe handelen gericht op thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft. Bij aanvragen binnen het programma KSD is er aandacht voor het waarom van het handelen en de visie achter het handelen.

Wat voor soort aanvragen zoeken we?

  • Aanvragen sluiten aan bij de missie van Kansfonds om alles te doen wat nodig is om te zorgen voor een thuis, zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken. Het project draagt bij aan (nadenken over) het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals dakloosheid of armoede. 
  • Er is een duidelijke gerichtheid op de samenleving en actuele maatschappelijke vragen. Het programma is niet naar binnen gericht voor een selectieve groep maar wil expliciet de verbinding met de samenleving maken.
  • Aanvragen vergroten de zichtbaarheid van het KSD. De uitkomsten van het project zijn te delen en/of overdraagbaar.
  • Er wordt gewerkt met vrijwilligers en samenwerking tussen (diaconale) organisaties is een pré.

Wat zijn de richtlijnen?

De richtlijnen voor aanvragen voor het programma vitaal houden KSD zijn hetzelfde als de richtlijnen voor reguliere aanvragen, evenals de algemene uitsluitingscriteria. 

Een aanvraag indienen

Eerst doe je een vooraanvraag, waarna je door ons wordt uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen. Het is belangrijk dat je in de projectomschrijving steeds melding maakt van het programma op de volgende manier: ‘Vitaal houden KSD + eigen projectnaam’.

Contact

Wil je meer weten over het indienen van een aanvraag voor het programma vitaal houden KSD? Neem dan contact op met onze projectadviseur.