Thuisloosheid voorkomen met bureaucratievrij geld

Regelmatig lopen jongeren vast in regels en procedures. Het lukt bijvoorbeeld niet om de borg of eerste maand huur te betalen. Ze kunnen geen aanspraak maken op een tweede keer bijzondere bijstand. Of ze kunnen niet werken aan toekomstperspectief omdat er een schuld in de weg zit. Om zo’n situatie te doorbreken of om dakloosheid te voorkomen kan een relatief klein – vrij te besteden – bedrag een groot verschil maken. Wij noemen dat bureaucratievrij geld. Dat is financiële hulp zonder ingewikkelde voorwaarden, dus zonder bureaucratie.

Het geeft de jongere en professional ruimte en bespaart de maatschappij kosten

Kansfonds heeft samen met Instituut voor Publieke Waarden de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan in twee pilotprojecten waar bureaucratievrij geld werd ingezet. Vanaf deze maand is bureaucratievrij geld ook beschikbaar voor jongeren van ons programma ‘Alle jongeren een thuis’. De 28 projectpartners van het programma kunnen het geld aanvragen als dat nodig is voor een jongere bij hun project.

Projectadviseur Willem van Sermondt: “We hebben geleerd dat bureaucratievrij geld professionals handvatten geeft om te kunnen doen wat nodig is, jongeren perspectief biedt en bovendien maatschappelijke kosten bespaart. Een borg en twee maanden huur betalen kan voorkomen dat een jongere dakloos raakt en afhankelijk wordt van opvang, wat veel duurder is.”

We werken vanuit vertrouwen in de jongeren en projectpartners. Zij weten vaak heel goed wat er nodig is en of er andere manieren zijn om hun probleem op te lossen.

Myrte Lucassen Projectadviseur

Doen wat nodig is

Projectadviseur Myrte Lucassen: “We werken vanuit vertrouwen in de jongeren en projectpartners. Zij weten vaak heel goed wat er nodig is en of er andere manieren zijn om hun probleem op te lossen. Bureaucratievrij geld willen we niet geven in plaats van bestaande voorzieningen, zoals gemeentelijke regelingen of fondsen. Maar we willen juist dát doen wat met bestaande regelingen nog niet mogelijk is.”

Het bureaucratievrije geld kan worden ingezet wanneer er sprake is van tijd tekort of wanneer er een voorliggende voorziening ontbreekt. Van tijd tekort is bijvoorbeeld sprake wanneer er wel financiering is, maar het aanvragen te lang duurt. De borg en huur moet vaak direct betaald worden. Wachten op bijzondere bijstand duurt dan te lang. In die situatie kan het geld, na toekenning door de gemeente, ook weer worden terugbetaald. Het komt ook voor dat een voorziening ontbreekt. Een voorbeeld is een jongere die verhuist naar een andere gemeente en de twee gemeentes naar elkaar verwijzen. In zo’n situatie doen wij even wat nodig is.

Op dit moment zetten we bureaucratievrijgeld nog in op kleinere schaal, maar uiteindelijk draagt het bij aan het doel van ons programma: een thuis voor alle jongeren.

Willem van Sermondt Projectadviseur

Leren waar het systeem beter kan

Van Sermondt: “Het spannende is dat we zelf nog niet precies weten hoe het geld ingezet gaat worden. Dat krijg je wanneer je vertrouwen geeft aan jongeren en projectpartners. Maar door bij te springen, leren we ook wat er beter kan in het systeem voor dak- en thuisloze jongeren. Die kennis kunnen we delen met gemeentes, zodat regelingen structureel worden verbeterd. Zo helpen we op dit moment concreet de jongeren die betrokken zijn bij onze 28 partners. Maar uiteindelijk draagt het bij aan het streven van ons programma: een thuis voor alle jongeren.”

Ook jij kunt bureaucratievrij geld geven

Vind jij ook dat alle jongeren een thuis verdienen? Wil je bijvoorbeeld bijdragen aan die borg en eerste maand huur, zodat de mogelijke woning niet aan de neus van een jongere voorbijgaat? Of een kleine inboedel mogelijk maken, om echt een thuis te geven? Doneer dan ook bureaucratievrij geld.

Doneren aan bureaucratievrij geld

Verhalen van jongeren

Lees hoe we jongeren zoals Robyn en Wido, Brian en Layla ondersteunen: