Extra steun beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken

Worstel jij met het betrokken houden van de vrijwilligers binnen jouw maatschappelijke organisatie, nu er minder activiteiten zijn vanwege de Coronacrisis? Maak jij je zorgen om teruglopende inkomsten, omdat sponsorevenementen en collectes niet door kunnen gaan? En heb je het gevoel dat je de kwetsbare doelgroep waar je je zo voor inzet, niet goed kunt ondersteunen vanwege het gemis aan face-to-face contact? Je bent zeker niet de enige. Kansfonds heeft onderzocht wat nu de meest prangende uitdagingen zijn van maatschappelijke organisaties en stelt extra financiering beschikbaar om gericht te helpen. Een aanvraag indienen kan tot 15 mei 2021.

Onderzoek legt drie grote uitdagingen bloot

In samenwerking met advies- en onderzoeksbureau Avance heeft Kansfonds onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis bij 106 door Kansfonds gesteunde maatschappelijke organisaties. Drie grote uitdagingen kwamen uit dit onderzoek naar voren:

 • Contact houden met de doelgroep
  Bij gebrek aan face-to-face contact heeft meer dan de helft van de ondervraagden het idee dat doelgroepen door de coronacrisis ondersteuning missen die zij niet kunnen bieden.
 • Betrokken houden van vrijwilligers
  Omgaan met de toestroom van (tijdelijke) nieuwe vrijwilligers en de uitstroom van oudere vrijwilligers vraagt tijd en focus. Tijd die juist nu schaars is, nu organisaties al zwaar belast zijn met het draaiende houden van activiteiten.
 • Omgaan met minder inkomsten en meer uitgaven
  Projectpartners zien inkomsten vanuit bijvoorbeeld kerken, bedrijven of wervingsevenementen teruglopen. Tegelijkertijd worden er meer kosten gemaakt om activiteiten aan te passen aan de coronasituatie.

Kansfonds biedt perspectief met extra financiële ondersteuning

Heb jij een doordacht plan om vrijwilligers duurzaam te betrekken en begeleiden? Zie jij mogelijkheden om de doelgroep te activeren en te anticiperen op de ruimte die hopelijk weer gaat ontstaan? Laten we samen vooruit kijken en deze uitdagingen aanpakken! Dien vóór 15 mei 2021 een aanvraag in bij Kansfonds voor extra financiële ondersteuning. We streven ernaar je voor 30 juni 2021 te berichten of je aanvraag is gehonoreerd.

Enkele voorbeelden die aansluiten op bovenstaande uitdagingen en die voor een financiële bijdrage in aanmerking kunnen komen zijn:

 • Training en ondersteuning om nieuwe vrijwilligers duurzaam bij jouw organisatie te betrekken.
 • Ideeën waarbij extra inzet voor het (opnieuw) betrekken van deelnemers of de doelgroep nodig is.
 • Extra kosten die gemaakt worden om de reguliere werkzaamheden (coronaproof) te hervatten.

Richtlijnen en selectie

We nemen aanvragen tot een maximum van € 10.000 in behandeling. Onze richtlijnen voor aanvragen blijven gelijk, je vindt ze hieronder. Indien er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget, vindt er een selectie plaats. Urgentie en de kwaliteit van de onderbouwing van het plan zullen in deze selectie doorslaggevend zijn.

Projectpartners delen ervaringen en tips

We merken dat veel organisaties tijdens deze crisis met dezelfde uitdagingen worstelen, er valt dus veel van elkaar te leren. In een korte publicatie bundelde Avance de tips van projectpartners om de drie grootste uitdagingen te boven te komen.

Nieuws
Lees meer