Gezamenlijk statement aanpak dakloosheid

Op 5 december wordt de Aanpak Dakloosheid 2023-2030 gepresenteerd. 31 maatschappelijke organisaties maken een gezamenlijk statement voor een ambitieus en kansrijk plan. Ook Kansfonds sluit zich hierbij aan.

“Dakloosheid is een woonprobleem, een ernstige schending van het recht op huisvesting en een extreme uiting van de brede wooncrisis in Nederland. Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland neemt zorgwekkende vormen aan. Een verborgen mensenrechtenrcisis in Nederland. Jongerendakloosheid is geen natuurverschijnsel en verdwijnt evenmin vanzelf. Dit moet en kan anders.”