Kansfonds financiert samen met het ministerie van VWS zes projecten voor dak- en thuisloze jongeren

Kansfonds werkt samen met het ministerie van VWS in het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. We waren reeds betrokken en zijn nu ook cofinancier van zes projecten.

Kansfonds - animatie afbeelding chaos - in kleur

Over het actieprogramma

Het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS heeft de ambitie om het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland fors te verminderen en maatwerk ondersteuning te bieden op alle levensgebieden. Kansfonds was reeds bij dit actieprogramma betrokken. We zitten in de klankbordgroep en werken samen met het Instituut voor Publieke Waarden in de 100% ambitie pilots. Dit onderdeel van het actieprogramma ging vorig jaar van start. Via de knoppen hieronder vind je meer informatie.

Over de projecten

Sinds kort financieren we samen met het ministerie zes projecten die zich inzetten voor dak- en thuisloze jongeren. De projecten worden uitgevoerd door onze projectpartners LEVANTO groep, STOOT, ONSbank, Neos, IDO en het Kandidatennetwerk.

In2yourplace

Stichting LEVANTO groep gaat aan de slag met het project In2yourplace in Heerlen. Het is een training voor en door dak- en thuisloze jongeren of jongeren die buiten de boot dreigen te vallen. Ze leren omgaan met hun eigen levensthema’s en belemmeringen die ze ervaren in hun zelfredzaamheid. Ze leren te vertrouwen op hun eigen capaciteiten en ze leren om te steunen op anderen. De jongeren zijn dan ook een belangrijke coach voor elkaar in dit proces. Kansfonds heeft eerder In2yourplace projecten gesteund in andere Limburgse plaatsen. Hieronder kun je de video van het project in Reuver bekijken of het verhaal van Nando en Indy lezen.

Met me mee

Met het project ‘Met me mee’ wil Stichting STOOT dak- en thuisloze jongeren zelfkennis en zelfvertrouwen meegeven. De jongeren nemen eenzame ouderen mee op uitjes en activiteiten. Deze uitjes zijn vooral sport gerelateerd. Samen bezoeken ze voetbalwedstrijden of gaan ze een middag sjoelen, biljarten of paardrijden. Deelnemers doen ervaring op met plannen, organiseren, budgetteren en financiën. En ze beleven samen met eenzame ouderen gezellige momenten die beide partijen altijd bij zullen blijven.

Schuldenrust en culturele workshops

Stichting ONSbank richt zich op jongeren met schuldenproblematiek in Amsterdam en Rotterdam. Eerst wordt er gezorgd voor schuldenrust, waardoor er ruimte ontstaat bij de jongeren om aan zichzelf te werken. Ze volgen in groepsverband een cultureel workshopprogramma dat hen laat zien dat verandering in hun leven mogelijk is. Door deze persoonlijke ontdekkingstocht raken ze een deel van de stress kwijt, worden ze zich bewuster van hun identiteit, wordt hun zelfvertrouwen versterkt en worden ze geholpen hun dromen voor de toekomst vorm te geven.

De basis op orde

Kansfonds werkt aan een structurele oplossing voor de problemen waar dak- en thuisloze jongeren tegenaan lopen. Daar is geld voor nodig. Geloof jij dat elke jongere een kans verdient?

Help mee en doneer

Bouwdepot: financiële bestaanszekerheid

Stichting Neos biedt vijf Eindhovense dak- en thuisloze jongeren financiële bestaanszekerheid via het project Bouwdepot van Stichting Zwerfjongeren Nederland. De jongeren krijgen een maandelijks inkomen van €1.050,-. Er wordt onderzocht of deze bestaanszekerheid ervoor zorgt dat zij sneller een stabiel leven opbouwen. Ook volgen de jongeren, samen met nog 15 andere jongeren, de cursus ‘Grip op je knip’.

Jongeren maken de stad

Jongeren maken de stad is de jongerenbeweging van Stichting IDO in Lelystad. Jongeren worden gestimuleerd om hun talent te ontwikkelen en een actieve bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf, anderen en de stad dromen. We dragen bij aan een leertraject, dat zicht wil krijgen op de ervaring van jongeren met (dreigende) dak- en thuisloosheid. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt bij verdere beleids- en interventieontwikkeling.

Stecks

Stichting het Kandidatennetwerk in Amsterdam begeleidt jongeren naar werk, werkervaringsplekken, stageplekken of een opleiding. Met het project STECKS worden 30 dak- en thuisloze jongeren ondersteund op diverse levensgebieden, waaronder schuldhulp. Jongeren krijgen een coach en een NetwerkMaatje en volgen diverse (groeps)workshops. Ze leren van elkaar en vooral door te zien en doen.

Meer weten?

Geloof jij net als wij dat iedere jongere een thuis verdient en wil je meer weten over hoe wij ons hier voor inzetten?

Lees meer over ons programma voor dak- en thuisloze jongeren