Kansfonds stelt geld beschikbaar voor projecten voor mensen zonder geldige verblijfspapieren

Voor veel mensen is een thuis heel vanzelfsprekend. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Kansfonds helpt thuisgeven en maakt budget vrij om de bestaanszekerheid van mensen zonder geldige verblijfsvergunning te vergroten. Het indienen van een aanvraag voor deze ondersteuning is mogelijk tot 15 augustus 2022.

Ongedocumenteerden

In Nederland verblijven enkele tienduizenden mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Mensen van wie de vergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers, buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning, slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen, staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte of herkomst. Het niet hebben van een geldige verblijfsvergunning maakt dat iemand wordt uitgesloten van sociale voorzieningen. Gebruik maken van reguliere opvang kan alleen onder voorwaarde van het meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. Dit maakt dat de bestaanszekerheid van ongedocumenteerde mensen permanent onder druk staat.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor Kansfonds telt ieder mens en heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan. Daarom blijven wij projecten ondersteunen die gericht zijn op opvang en begeleiding van ongedocumenteerde mensen. Onze bijdrage kan ingezet worden als startbijdrage voor exploitatiekosten en/of een (eenmalige) investering voor een project met een start- en einddatum.

Illustratie ongedocumenteerde in het park

Dien je aanvraag in

We nodigen je van harte uit om voor 15 augustus 2022 een (voor)aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning. Dat kan op de reguliere manier, via onze website. Hier lees je ook meer over de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen.

 

Bekijk de richtlijnen en dien je aanvraag in

Als we meer aanvragen ontvangen dan dat we met het beschikbare budget kunnen financieren, dan zal er een selectie plaatsvinden. Urgentie en de kwaliteit van de onderbouwing van het plan zullen hierbij doorslaggevend zijn.

Contact

Wil je even sparren of twijfel je of jouw idee in aanmerking komt? Neem dan contact op met projectadviseurs Tessa Smets of Bram Truijen. Zij denken graag met je mee.