Lancering: sleuteloplossingen voor ‘Alle jongeren een thuis’

Vanaf vandaag kun je struinen op www.thuissleutels.nl om te kijken met welke oplossingen voor dakloosheid jij aan de slag kan. Alle oplossingen zijn getest in de community 'Alle jongeren een thuis’ en zijn gericht op het voorkomen en uitbannen van jongerendakloosheid. Veel sleutels zijn niet alleen van toepassing op jongeren, maar geschikt voor het helpen van alle dakloze mensen.

Paradigmaverschuiving

Met de community ‘Alle jongeren een thuis’ publiceerden we vorig jaar het position paper ‘Daden eerst’. Een oproep voor daden die passen bij een nieuw paradigma; een nieuwe manier van denken en doen die dakloosheid onder jongeren wél oplost. Een manier van werken die dakloosheid primair beschouwt als een woonprobleem in plaats van een zorgprobleem. Waarbij de nadruk ligt op het perspectief van de jongere, waarbij jongeren vertrouwen krijgen zodat ze zelf kunnen ontdekken wat goed voor hen is. En waar je mag vallen en opstaan. Maatschappelijke initiatieven hebben in de praktijk zelf ondervonden dat deze manier van werken beter aansluit bij jongeren, effectiever is en vaak goedkoper.

Van verandering van denken, naar verandering van doen

Onze nieuwe manier van kijken en doen riep in het verleden regelmatig de reactie op dat een echte woonplek voor dakloze jongeren niet nodig of haalbaar is. Of bij nader inzien bleek dat jongeren toch niet hun eigen toekomstperspectief mochten bepalen. Deze tegengeluiden zijn de afgelopen drie jaar steeds minder geworden. Steeds vaker merken we dat mensen de uitgangspunten van Alle jongeren een thuis met ons delen. Dat is mooi!

Wat we nog veel te weinig zien is dat deze oplossingen op grote schaal in de praktijk worden gebracht. De initiatieven van Alle jongeren een thuis zijn nog te vaak de uitzondering, terwijl ze de norm zouden moeten zijn. Daarom hebben we voor iedereen die aan de slag wil met het oplossen van (jongeren)dakloosheid Thuissleutels ontwikkeld. Een platform met concrete voorbeelden en handvatten om direct te starten.  

Alle jongeren een thuis?

Het kán! Doe je met ons mee?

Ga naar www.thuissleutels.nl