Negen regio’s nemen deel aan derde ronde van ETHOS telling

In Nederland is er onvoldoende zicht op het aantal en de profielkenmerken van de groep dak- en thuisloze mensen. Hogeschool Utrecht en Kansfonds hebben de ambitie om dit te veranderen door in heel Nederland heldere en betrouwbare cijfers van dak- en thuisloosheid te verkrijgen. Deze cijfers zijn cruciaal voor adequaat beleid in het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

Na een eerste telling in 2023 in Noordoost-Brabant nemen dit jaar 55 gemeenten in zes regio’s deel aan de telling. De resultaten van deze telling worden op 9 oktober 2024 gepresenteerd.

Sterke ambitie

We zijn verheugd te kunnen melden dat in 2025 maar liefs negen regio’s deelnemen aan de ETHOS telling. Zij bereiden zich de komende maanden voor om met de telling zo goed mogelijk zicht te krijgen op de omvang en profielen van alle dak- en thuisloze mensen in hun regio. We zien in alle regio’s een sterke ambitie om dakloosheid goed in kaart te brengen en om deze inzichten te gebruiken om de aanpak van dakloosheid te versterken.

In totaal zullen volgend jaar 57 gemeenten in negen regio’s deelnemen. Dit zijn: Valleiregio, Regio Maassluis, Vlaardingen Schiedam, Regio Amsterdam-Amstelland, Regio Zaanstreek, Regio Den Haag, Regio IJssel-Vecht, Regio Maastricht-Heuvelland, Regio Den Helder en Regio Eindhoven. Ook voor de vierde ronde in 2026 zijn er al verschillende regio’s die zich hebben aangemeld om deel te nemen.