Ongedocumenteerde ouderen in de knel

Oudere mensen zonder geldige verblijfsvergunning leiden een gemarginaliseerd bestaan. Zij hebben in de praktijk niet of nauwelijks toegang tot basale medische en sociale voorzieningen. Velen zijn al tientallen jaren in Nederland en kunnen niet meer terug naar het land van herkomst. Door hun toenemende kwetsbaarheid is het steeds lastiger in eigen onderhoud te voorzien en worden de ouderen in groeiende mate afhankelijk van anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar ongedocumenteerde ouderen in Nederland dat onze projectpartner De Regenboog Groep liet uitvoeren.

Sociaal wetenschappelijk en juridisch onderzoek

Wetenschappers van verschillende universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteiten van Amsterdam en Universiteit Utrecht, deden het onderzoek en schreven twee rapporten. Deel 1 ‘Vechten voor leven’, beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding waar de ouderen mee te maken hebben. Deel 2, ‘Juridische Verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden’ beschrijft het Nederlandse vreemdelingenbeleid en de wetgeving sinds de jaren negentig.

Via de website van de Regenboog Groep zijn de rapporten digitaal in te zien. Ook lees je er persoonlijke verhalen van drie oudere ongedocumenteerde Surinamers. Mensen die als Nederlander geboren zijn, maar hun Nederlanderschap door de onafhankelijkheid van Suriname zijn kwijtgeraakt. Ook maakte EenVandaag een reportage naar aanleiding van het onderzoek.

Oproep aan overheid en maatschappij

De Regenboog Groep heeft in een brief aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd voor de positie van met name oudere Surinamers zonder geldige verblijfspapieren. In de brief dringt De Regenboog Groep aan op legalisering van deze groep oudere ongedocumenteerden op juridische, historische en morele gronden. Ook doet onze projectpartner voorstellen voor duurzame oplossingen voor alle ouderen zonder geldige verblijfspapieren, op basis van de adviezen uit het wetenschappelijk onderzoek.