‘Ik kan best wel een lastpak zijn’

Bijdrage Kansfonds
€ 10.000
Projectpartner
Moerwijk Coöperatie
Locatie en jaar
Den Haag 2021

Als je door Moerwijk rijdt en het zonnetje schijnt op de juiste manier, dan denk je: leuk wijkje. Maar schijn bedriegt, weet Neo de Bono, mede-initiatiefnemer en coördinator bij Moerwijk Coöperatie. ‘Het is de armste en ongezondste wijk van Den Haag. Veel bewoners kampen met psychische en financiële problemen, er is veel huiselijk geweld en de woningen zijn slecht onderhouden. Jarenlang is er door de overheid veel beloofd, maar weinig waargemaakt. De bewoners voelen zich in de steek gelaten.’

Had je Neo tien jaar geleden gezegd dat het welzijn van Moerwijk zijn levenswerk zou worden, dan had hij je niet geloofd. In die tijd stak hij als ondernemer al zijn tijd en energie in zijn bedrijven. Na een godservaring gooide hij het roer om: hij verkocht zijn bedrijven en na wat omzwervingen sloot hij zich aan bij Geloven in Moerwijk. Bij deze
geloofsgemeenschap staat niet de kerk als gebouw centraal, maar het samen omzien naar kwetsbaren in de samenleving.

Nieuw leven inblazen

De bewoners van Moerwijk kregen er een onvermoeibare steun en toeverlaat bij. ‘Ik geloof in de kracht van de gemeenschap’, zegt Neo. ‘Ik zag veel solidariteit in de wijk, maar ook dat er veel verantwoordelijkheid rustte op een paar heel sterke schouders. Daarop hebben we vanuit de Moerwijk Coöperatie de bewonersvereniging nieuw leven ingeblazen. Nu heeft de wijk weer een basis, van waaruit we samen projecten op poten zetten. Denk aan een eigen wijkvoedselbank en gezonde kooklessen
voor jongeren. En dit alles zonder financiële steun van de gemeente. Die krijgen we van partners zoals Kansfonds.’

Geef nooit op

‘Ik kan best een lastpak zijn als ik iets in mijn hoofd heb’, zegt Neo. ‘In het verleden hielp ik met het kraken van een leegstaande kerk om vluchtelingen een onderkomen te geven. Als het niet in mijn kop zit, dan zit het in mijn kont, zeggen ze in mijn geboortestad Rotterdam. Wat moet dat moet – ik kan niet wegkijken en ben bereid om ver te gaan. Die eigenschap komt goed van pas. Bijvoorbeeld om voor onze projecten extra ruimte te regelen in leegstaande gebouwen. Maar ik breng het met humor, de gemeenteambtenaren beginnen te wennen aan mijn mentaliteit.’