The Challenge

Bijdrage Kansfonds
€ 25.000
Projectpartner
Stichting Mara en Samen 010
Locatie en jaar
Rotterdam 2022

The Challenge daagt jongeren tussen 12 en 18 jaar uit om sociaal te denken en te handelen. Zo ontdekken zij wat wederzijdse betrokkenheid met hen en de ander doet. Onder supervisie van een coach organiseren jongeren in teams een activiteit voor een kwetsbare doelgroep. Ze onderzoeken oorzaken van kwetsbaarheid, wat het betekent en wat het met hen zelf doet. De jongeren worden aan het denken gezet, uitgedaagd en strijden om een prijs.

‘Zelfwerkzaamheid’

Door op jonge leeftijd kennis te maken met sociaal handelen en denken, leren jongeren omzien naar kwetsbare mensen en hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Twee keer per schooljaar starten nieuwe teams aan een programma van 5 maanden. Ze verdiepen zich in maatschappelijke problemen, onderzoeken mogelijke oplossingen én brengen de oplossingen in de praktijk. In het hele project staat zelfwerkzaamheid van jongeren voorop. Zij maken de keuzes, werken de plannen uit en voeren de activiteiten uit. Kernwaarden van het programma zijn: activerend werken, aanvullend zijn, versterken, samenwerken en signaleren.

De prijs

Aan het eind van de 5 maanden, presenteren alle teams hun werk en worden de prijzen uitgereikt. Niet alleen de sociale creativiteit of effectiviteit wordt beloond, ook goede samenwerking en de kwaliteit van de eindpresentatie kunnen een prijs opleveren. Het motiveert de jongeren en laat zien dat ze gewaardeerd worden op allerlei aspecten. Een van de winnende teams was Naomi met haar vriendinnen Tala en Melissa. De prijs: een beker en een uitstapje. Lees met welke activiteit ze de prijs wonnen:

Kansfonds - The Challenge petje af

Petje op

Voor een ander klaarstaan, opstaan, in de bres springen. Het vergt moed en een groot hart. Want je moet het maar doen, vrijwillig. Petje af!

Beste meneer of mevrouw,

 

Hoe gaat het met u? U voelt zich vast alleen. Gelukkig komt er mooi weer aan. Ik heb een vogel van origami voor u gemaakt. Hopelijk voelt u zich daar wat beter door. Weet dat u niet alleen bent.

Groetjes, Naomi

Naomi vrijwilliger The Challenge

‘Deze brief schreef ik aan een oudere in een verpleeghuis in Rotterdam. Samen met vriendinnen gaf ik tijdens de coronacrisis aandacht aan kwetsbare ouderen, zodat ze zich niet zo eenzaam zouden voelen nu familie en mantelzorgers niet op bezoek konden komen. We kwamen op het idee door onze coach bij The Challenge, een maatschappelijke schoolstage voor de hele klas. Normaal gezien zouden we een activiteit hebben georganiseerd, maar dat kon niet door corona.’

‘Op de eerste brief heb ik wel even zitten broeden. Waarover moest ik schrijven? Ik wilde graag iets sturen wat mensen blij zou maken. Dus schreef ik over de dingen die míj vrolijk maken: het mooie weer en origamivogels. In elke envelop stopte ik een vogeltje van origami. Zo schreef ik 22 brieven, een vriendin maakte een video over de natuur die mooi in bloei stond, een ander maakte tekeningen. Onze coach leverde onze berichtjes af. Van haar hoorden we hoe blij de ouderen ermee waren. Op afstand zoveel kunnen betekenen, dat vond ik heel fijn.’

Kansfonds draagt al sinds 2018 bij aan dit project met een jaarlijkse bijdrage.