Tiny house, grote impact

Bijdrage Kansfonds
€ 25.000 + lening € 25.000
Projectpartner
Kamers met Aandacht
Locatie en jaar
Utrecht/landelijk 2023

In de achtertuinen van Nederland duikt een vernieuwende woonoplossing op. Tiny houses! Gemaakt door Kamers met Aandacht, bestemd voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar met een jeugdzorgverleden. Het idee is simpel maar doeltreffend: even ruimhartige als ruimtuinige mensen stellen een stukje van hun grond beschikbaar voor een tiny house. ‘Hierdoor heeft een jongere én een woonplek én een sociaal vangnet. Zo kunnen ze eindelijk gaan groeien’, vertelt coördinator Miranda van der Deijl.

Helpende hand

‘De jongeren die wij huisvesten missen vaak een netwerk. Ze hebben baat bij een helpende hand in de buurt. Iemand die even meekijkt naar een lastige brief van de overheid of een tip geeft voor het wassen van een wollen trui. Alledaagse dingen dus, waarvoor een ander even zijn ouders belt.’ Aan het aanbod ligt het niet, weet Miranda. ‘Boerenerven, grote tuinen of kades bij een woonboot. Overal krijgen we plekken aangeboden. Het loopt dus vlotjes, tot we bij de desbetreffende gemeente aankloppen.’ Volgens Miranda zitten gemeenten vastgeroest in regelgeving. Een flexibeler beleid, zoals het oprekken van de mantelzorgregeling, zou de weg vrijmaken voor een landelijke aanpak. Drie gemeentes zijn inmiddels bereid om die regeling breder toe te passen: Utrecht, Vijfheerenlanden en Lopik.

Boerenerven, grote tuinen of kades. Overal krijgen we plekken aangeboden.

Miranda van der Deijl Kamers met Aandacht
Kamers met Aandacht - Miranda van der Deijl voor een tiny house

Buiten de gebaande paden

Ook voor gemeentes levert deze oplossing voordelen op. ‘Door onze constructie kan het gemeentes duizenden euro’s per jaar schelen en betalen de jongeren een keer niét de hoofdprijs.’ Hoe Kamers met Aandacht dat doet?

‘Kansfonds en andere partijen hielpen ons met een lening, waardoor we de tiny houses konden aanschaffen. De jongeren huren voor 450 euro in de maand. Gooien we dat omhoog, dan krijgen ze geen huurtoeslag meer. De gemeente betaalt het verschil tussen de huur en wat wij nodig hebben om de lening af te betalen. De kosten die ze daaraan kwijt zijn, zijn niet te vergelijken met de doorlopende kosten als ze deze jongeren onderbrengen in zorginstanties. Waar ze vaak niet eens thuishoren. Wat ons betreft een win-win! Ons doel is nu om de aanpak landelijk uit te rollen. Het enige wat daarvoor nodig is, zijn beleidsmakers die bereid zijn om buiten de gebaande paden te denken.’

Pluspunten van deze vernieuwende woonoplossing

  • Er is geen nieuwbouw nodig.

  • De aanschaf van tiny houses kan met hulp van sponsoren en met terugwerkende kracht uit huuropbrengst en/of gemeentebudget.

Sleuteloplossingen voor (jongeren)dakloosheid

Met de community Alle jongeren een thuis werken we al vier jaar aan concrete oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren. Inmiddels liggen er 29 verschillende oplossingen klaar. Allemaal getest en lokaal in de praktijk gebracht. Thuissleutels noemen we die. Veel sleutels zijn niet alleen van toepassing op jongeren, maar geschikt voor het helpen van alle dakloze mensen. Ook jij kunt ermee aan de slag. Weten hoe?

ga naar www.thuissleutels.nl