Veerkrachtige gezinnen

Bijdrage Kansfonds
€ 8.600
Projectpartner
Indigo Preventie
Locatie en jaar
Schiedam 2019

Financiële problemen hebben veel meer negatieve effecten op een gezin dan alleen geldgebrek. Armoede kan bij kinderen zorgen voor psychosociale problemen en bij ouders voor chronische stress. In Schiedam werkt Indigo Preventie met gezinnen in armoede aan het opbouwen van meer veerkracht.

Via hulpverleners, wijkondersteuningsteams en informatie in bijvoorbeeld voedselpakketten, worden ouders gemotiveerd om mee te doen aan gezinsactiviteiten. Te beginnen met een laagdrempelige bijeenkomst waarin ze op ongedwongen manier thema’s kunnen bespreken die thuis spelen. In de bijeenkomsten daarna wordt stapje voor stapje gewerkt aan het vergroten van de veerkracht van ouders en kinderen.

Veerkrachtige-gezinnen-Schiedam-thema's-inloopbijeenkomst

Activiteiten voor ouders en kinderen

De thema’s die ouders hebben aangedragen, zoals: talenten, opvoeding, eenzaamheid, bewegen, financiën, stress en ontspanning, worden in maandelijkse bijeenkomsten behandeld. Ondertussen gaan de kinderen aan de slag bij Resto VanHarte met het ‘Kinderresto’. Al kokend bespreken ze dezelfde thema’s als hun ouders maar op hun eigen manier. Hebben kinderen meer ondersteuning nodig? Dan doorlopen ze bijvoorbeeld de ‘Vrienden training’, waarbij ze leren vrienden worden met zichzelf, omgaan met (angst)gevoelens en hun zelfvertrouwen vergroten.

Je staat er niet alleen voor

Ouders ontmoeten elkaar, delen hun ervaringen en verhalen en vinden steun en herkenning bij elkaar. Kinderen voelen zich gesterkt en gesteund door hun ouders. En zowel ouders als kinderen doen probleemoplossende vaardigheden op. Zo worden hun veerkracht en financiële positie versterkt en hebben ze een positiever vooruitzicht. Ouders die de potentie tonen en enthousiast zijn om andere ouders te ondersteunen, kunnen zich ook aanmelden als begeleider van gezinsmiddagen voor andere ouders.

Kansfonds draagt sinds 2016 bij aan dit project met een jaarlijkse bijdrage.