Provincie Fryslân en Kansfonds lanceren ‘Fûns Lok op ien’

Vanaf 1 mei 2020 kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. Kansfonds en de provincie Fryslân werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die discriminatie tegengaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben.

Vanuit het ‘Fûns Lok op ien’ willen Kansfonds en de provincie Fryslân mensen in staat stellen om op een inclusieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.

In deze moeilijke tijd van coronamaatregelen, die ons allemaal treffen, is het nog belangrijker om aandacht te hebben voor kwetsbare groepen. Een veilige sociale omgeving en sociale contacten dragen bij aan de brede welvaart in Fryslân, zodat de inwoners van onze provincie zich gelukkig kunnen voelen. Er zijn in Fryslân veel mensen, organisaties en instanties die zich daar voor willen inzetten. Die willen wij steunen en faciliteren met het ‘Fûns Lok op ien’.

Douwe Hoogland gedeputeerde Provincie Fryslân

Elkaar versterken

Het ‘Fûns Lok op ien’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds. Tot en met 2023 stelt de provincie Fryslân per jaar € 100.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. De provincie heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie. Daarnaast bekijkt Kansfonds per ingediend project wat het er met eigen financiële middelen aan bij kan dragen. Hiermee versterkt Kansfonds het effect en de bijdrage van de provincie aan het ‘Fûns Lok op ien’. De afgelopen twee jaar heeft Kansfonds op dezelfde manier samengewerkt met de provincie Limburg.

Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van de provincie Fryslân. Eerder kregen wij dit vertrouwen ook van de provincie Limburg, wiens bijdrage wij de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld hebben met onze eigen financiële middelen. We hebben de intentie om ook nu weer vanuit onze eigen middelen bij te dragen aan projecten die gefinancierd worden vanuit het ‘Fûns Lok op ien’. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

Henriëtte Hulsebosch directeur Kansfonds