Rapportage ‘Geloof in eigen kunnen’

In 2014 is Kansfonds gestart met de voorloper van Alle Jongeren een Thuis: ‘Geloof In Eigen Kunnen’. Doel van dit programma was om een impuls te geven aan de ontwikkeling van ondersteuningsaanbod voor dak- en thuisloze jongeren.

In de periode 2015-2021 hebben 24 organisaties deelgenomen die dak- en thuisloze jongeren ondersteunden bij verschillende facetten van hun leven. Daarbij hebben we ons gericht op projecten met één of meer van de volgende drie hoofddoelen:

  1. Het bieden van langdurige vrijwillige steun door een vrijwilliger, een ervaringsdeskundige jongere of iemand uit het eigen sociale netwerk.
  2. Het (verder) ontwikkelen van basale levensvaardigheden.
  3. Het inzetten op talenten in plaats van problemen en beperkingen.

Belangrijkste lessen

Impuls, het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboud UMC, heeft de projecten binnen het programma ‘Geloof in eigen kunnen’ gemonitord en geëvalueerd. In het rapport staat beschreven in welke mate de beoogde doelen zijn bereikt. Ook worden de werkzame elementen en aanbevelingen voor projectpartners en Kansfonds benoemd.

De belangrijkste lessen uit ‘Geloof in eigen kunnen’ zijn meegenomen bij de invulling van het vervolgprogramma: ‘Alle Jongeren een Thuis’ dat in 2021 van start is gegaan:

  • Jongeren vanaf de start betrekken bij de invulling van de projecten.
  • Focus op goede samenwerking met relevante partijen.
  • Financiering voor langere termijn.
  • Download hier het volledige rapport als PDF