Alle jongeren een thuis

Nederland telt ruim 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. En dat aantal blijft groeien. Met het nieuwe programma 'Alle jongeren een thuis' gaat Kansfonds samen met vijftien projecten aan de slag met een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem. Projectadviseur Myrte Lucassen legt uit hoe.

Alle jongeren een thuis URBN Village LR 01

Meer dan twaalfduizend jongeren in Nederland hebben geen dak boven hun hoofd. Ze leven op straat, slapen in de nachtopvang of bij bekenden op de bank. De afgelopen jaren steunde Kansfonds veel projecten voor dak- en thuisloze jongeren. Die draaiden vooral om het vergroten van hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van talent. Hoe goed die projecten ook zijn, het aantal dak- en thuisloze jongeren blijft groeien. ‘Dus besloten we: we moeten meer doen’, zegt Myrte. ‘Onze visie is dat ieder mens telt en recht heeft op een menswaardig bestaan. Vanuit die gedachte zien we een samenleving voor ons waarin iedereen een thuis heeft. Dé basis van ons nieuwe programma Alle jongeren een thuis.’

Anders denken

Alle dak- en thuisloze jongeren een thuis geven is geen gemakkelijke opgave. De Nederlandse overheid en samenleving breken er al jaren het hoofd over. De problemen zijn complex en raken verschillende thema’s, zoals een tekort aan huisvesting, oplopende schulden en een mismatch met onderwijs. Daardoor zijn er veel verschillende partijen betrokken.

‘We beginnen met het bundelen van onze krachten met vijftien projecten, die we hebben geselecteerd met voormalig dak- en thuisloze jongeren’, vertelt Myrte. ‘Samen werken we aan een nieuw perspectief. We zijn bereid om stoere, vernieuwende ideeën te steunen die niemand kan of durft te inancieren. Denk aan het verstrekken van een minimahypotheek aan tienermoeders of het laten ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen voor jongeren.’

Alle jongeren een thuis URBN Village LR 15

Anders doen

Kansfonds kiest met het programma voor een andere manier van werken. ‘Alle jongeren een thuis draait om uit proberen’, legt Myrte uit. ‘Wat niet werkt laten we achter ons, wat wel werkt nemen we mee. De projecten toetsen hun ideeën meteen in de praktijk en delen hun bevindingen ook onderling tijdens speciale sessies, zodat ze nog sneller wijzer worden. Door andere partners te laten aansluiten bij die sessies, hopen we dat de kennis door sijpelt, bijvoorbeeld naar gemeenten.’

Alles uit de kast

’Laatst zei iemand: jullie trekken wel een grote broek aan’, zegt Myrte glimlachend. ‘En misschien is dat wel zo. Maar wij vinden dat dak- en thuisloze jongeren het verdienen dat we álles voor ze uit de kast trekken. Iedere jongere heeft een thuis nodig. Natuurlijk kost het tijd om dat voor elkaar te krijgen. Als we gedurende deze vijf jaar meer mensen aan ons weten te binden die dit ook vinden en met ons mee gaan doen, zijn we al goed bezig. En dan denk ik niet alleen aan projectpartners, maar ook aan werkgevers, die ene gemeenteambtenaar, een zorginstelling, opvanglocaties, noem maar op. Alleen een gezamenlijke inspanning kan ervoor zorgen dat er geen jongere meer op straat komt te staan’.

Wat is een thuis?

Een thuis is meer dan een dak boven je hoofd, deelden dakloze- en thuisloze jongeren met ons. Hun wensen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens brachten ons op de bouwstenen van ons programma:

  • Een dak boven je hoofd
  • Toekomstperspectief
  • Bestaanszekerheid (een inkomen, geen schulden)
  • Ondersteuning en zorg (één vast contactpersoon, informeel netwerk)
  • Talentontwikkeling (zelf vertrouwen, ervaringsdeskundigheid)
Twee jongens achter draaitafel

Onze adviseur: de Wijze Raad

Een plan kan op papier goed in elkaar steken, maar als het niet aansluit bij de doelgroep heeft het weinig zin. Daarom vroegen we hulp van ervaringsdeskundigen bij de selectie van de projecten. Zes jongeren die in het verleden dak- of thuisloos waren, vormen nu onze Wijze Raad. Zij kijken door hun eigen bril naar projecten: passen die bij de leefwereld van dak- en thuisloze jongeren? Had ik er zelf wat aan gehad toen ik zo leefde?

Onze onderzoekspartner: het Instituut voor Publieke Waarden

IPW is een autoriteit in het vinden van duurzame oplossingen voor publieke problemen. Samen met hen gaan we actieonderzoek uitvoeren, om te ontdekken wat werkt voor jongeren en waarom iets werkt. Hierdoor zullen de projecten snel de effecten zien van hun inspanningen en worden de geleerde lessen gedeeld.

Instituut voor Publieke Waarden

Denken, doen, leren

Lees verder!

Meer weten, of een bijdrage leveren aan dit vernieuwende programma?

Meer informatie over dak- en thuisloze jongeren

Contact

Heb je een vraag over ons programma Alle jongeren een thuis? Neem contact op met onze projectadviseurs: