‘Inloophuizen mogen niet verdwijnen’

Ze zijn belangrijker dan ooit, maar dreigen door geldnood uit het straatbeeld te verdwijnen. Om inloophuizen te versterken heeft Kansfonds een speciaal programma in het leven geroepen: Fonds Franciscus. Willem van Sermondt, projectadviseur van Kansfonds, legt uit waarom we de inloophuizen niet kunnen missen.

Minder kerkgangers, minder geld

‘Steeds meer dak- en thuislozen of sterk vereenzaamde mensen kloppen bij inloophuizen aan voor hulp. Inloophuizen geven de allerkwetsbaarsten van onze samenleving een welkome plek in het harde straatleven. Een plaats waar iedereen overdag kan binnenlopen. Vrijwilligers vangen de bezoekers op, drinken een kopje koffie met hen en bieden een luisterend oor, zonder te oordelen. Dat is heel waardevol als er verder niemand meer naar je omkijkt. Mede door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg vallen meer en meer mensen met zware psychische problemen buiten de boot. Dat is heel schrijnend en benadrukt hoe onmisbaar inloophuizen zijn in de wijken.’

Kansfonds - Bezoekers inloophuis aan tafel

‘Het is ernstig dat inloophuizen de laatste jaren zo in financiële nood verkeren. Ontkerkelijking is hiervan een belangrijke oorzaak. Vaak zijn de inloophuizen vanuit samenwerkende kerken opgezet, en die kampen met flink dalende ledenaantallen. Naast financiële steun, kampen de inloophuizen ook op organisatorisch vlak met grote uitdagingen. Het aanbod aan vrijwilligers neemt af, terwijl het aantal bezoekers juist stijgt. Dat vraagt om een goede organisatie en werving.’

Coaching en advies

‘Om de inloophuizen duurzaam te steunen, ontwikkelde Kansfonds een vijfjarig programma onder de naam Fonds Franciscus. Naast een financiële bijdrage voor de exploitatie bieden we inloophuizen trainingen aan. Ook zijn er mogelijkheden voor advies en coaching op maat. Zo kan een externe adviseur een tijdje mee oplopen met het bestuur, de coördinator of de kernvrijwilligers om hen te versterken. De komende drie jaar trekken we in het Fonds Franciscusprogramma met 75 inloophuizen gezamenlijk op.’

Samen met deze partners krijgen we het voor elkaar

Avance

Om subsidie te krijgen moet je als inloophuis laten zien welke waarde je biedt. Maar dat is voor veel inloophuizen lastig, want hoe maak je jouw impact meetbaar? Adviesbureau Avance helpt goede doelen hierbij. In het programma ontwikkelt Avance samen met de inloophuizen een meetinstrument om hun impact in kaart te brengen.

SESAM Academie en KNHM Foundation

Hoe richt je je organisatie goed in? Hoe stel je een meerjarenplan of subsidie aanvraag op? Tegen dit soort organisatorische vraagstukken lopen veel inloophuizen aan. Adviesbureaus SESAM Academie en KNHM Foundation weten er alles van. Zij coachen en adviseren inloophuizen op vrijwillige basis. Bevlogen vrijwilligers met veel ervaring in het sociale domein zetten zich in voor mooie initiatieven.

Stichting Presentie

Inloophuizen werken met de presentiebenadering, waarbij je je volledig richt op wat de ander nú nodig heeft. Hierbij is het creëren van een vertrouwensrelatie belangrijker dan het opstellen van doelen. De toepassing van deze methode verschilt per inloophuis. Daarom gaan coördinatoren onder leiding van Stichting Presentie kennis uitwisselen over hun dagelijkse praktijken om zo hun visie hierop te versterken.

Elizabeth Wijkpastoraat HR 22

Meer bekendheid voor inloophuizen

‘De mensen achter de inloophuizen zijn vaak bescheiden van aard, waardoor hun waarde volle werk niet altijd gezien wordt. Met Fonds Franciscus geven we inloophuizen meer bekendheid. Dat doen we samen met Netwerk DAK, een netwerkorganisatie waar 108 inloop huizen en buurt- en straatpastoraten bij zijn aangesloten. Samen werken we aan een meer gestructureerde belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. Eind 2019 stuurden we naar alle burgemeesters in de gemeentes van deelnemende inloophuizen, een uitnodiging om eens binnen te lopen bij een inloophuis.’

Op eigen benen

‘Inloophuizen zullen altijd financiële steun nodig hebben, maar het is goed als ze meer op eigen benen kunnen staan. We inspireren hen door alternatieve verdienmodellen aan te dragen. Denk aan crowdfunding, verhuur van ruimtes in het inloophuis of het uitbaten van een kringloopwinkel. In Zeeuws-Vlaanderen heeft een inloophuis een goed lopende bar voor toeristen geopend. Een mooi voorbeeld van hoe je als inloophuis financieel zelfredzamer kan zijn.’

Help ons helpen

Inloophuizen zijn er voor de kwetsbaren, de mensen die leven in eenzaamheid en isolement. Zij kunnen er terecht voor ontspanning en menselijk contact. Het is een plek waar iemand hen ziét. Help je ook mee de inloophuizen het hoofd boven water te houden? Je gift komt volledig terecht bij de inloophuizen.

Doneer aan Fonds Franciscus

Contact

Heb je een vraag over ons programma Fonds Franciscus? Neem dan contact op met onze projectadviseur.