Onze focus tijdens corona

‘Het is crisis. Laat ons weten wat je nodig hebt.’ Deze boodschap staat al vanaf de eerste persconferentie over corona op de website van Kansfonds. Sindsdien regent het noodoproepen en ideeën van initiatiefnemers. Hónderden. ‘Om de meest urgente en waardevolle projecten snel te kunnen steunen, gaan we pragmatisch te werk’, vertelt Eline Crins, hoofd projectadvies van Kansfonds.

‘Zo’n grote crisis als deze verplicht ons om alles te herzien en in dienst te stellen van oplossingen. Om een idee te geven: normaal duurt het wel even voordat een aanvraag behandeld is. Maar voor de acute problemen waar we nu voor staan, is direct geld nodig. Daarom hebben we ons selectieproces voor noodhulp ingekort, tot slechts enkele dagen. Om snel tot goede beslissingen te komen, werken we met drie criteria.’

1. Kwetsbare doelgroepen

We richten ons op mensen die op meerdere fronten kwetsbaar zijn, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede en sociaal isolement leven. Een crisis als deze bevestigt dat het nodig is, want we zien dat zij ook echt als eerste in nood komen.

2. Urgente nood

We zetten in op urgente nood. Dit betekent dat we bijdragen aan basisvoorzieningen: warme maaltijden voor eenzame ouderen die het niet breed hebben, boodschappenpakketten voor gezinnen in armoede en hygiëneproducten voor dak- en thuislozen. Deze hulp bieden we via onze lokale projectpartners. Zij zijn onze ogen en oren.

3. Toegevoegde waarde

Elke euro kunnen we maar één keer uitgeven, dus waar is die het hardste nodig? Als de overheid zich over een probleem ontfermt, of een ander fonds biedt al steun, is onze hulp elders vast beter besteed.

Help ons helpen

Corona brengt de meest kwetsbare mensen in acute nood. Wil jij ons helpen om hen door de crisis heen te loodsen? Je gift is meer dan welkom, juist nu.

Direct doneren

Waarom helpen we juist hen?

Mensen die in armoede leven en voedselhulp nodig hebben zijn afhankelijk van de voedselbanken. Maar toen mensen massaal gingen hamsteren, hadden voedselbanken niets meer om te verdelen. Ook werkten ze veel met oudere en dus kwetsbare vrijwilligers en was anderhalve meter afstand houden niet direct mogelijk. Er was acute actie nodig om de voedselbanken overeind te houden, en de armste mensen in ons land te voeden. Daarom hebben wij meteen € 300.000 gestort in het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland.

Dak- en thuislozen. Thuisblijven is voor ons allemaal een uitdaging, maar wat als je op straat leeft? We zien gelukkig dat het in veel gemeenten heel goed lukt om dak- en thuislozen onderdak te bieden, in 24-uursopvang of soms zelfs in hotels. Wij ondersteunen initiatieven van mensen die de straat op gaan om dak- en thuislozen te bereiken of die ervoor zorgen dat het verblijf in de opvang draaglijk is.

Ongedocumenteerden vallen tussen wal en schip omdat ze geen gebruik kunnen maken van reguliere steun. Bij een crisis hebben ze dus niets om op terug te vallen. Via het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt en Stek Den Haag bieden wij deze kwetsbare mensen een laatste vangnet om de moeilijke tijd door te komen.

‘Deze criteria helpen ons om aanvragen goed en snel te filteren. Maar let wel, de realiteit is veranderlijk en zet ons dagelijks voor nieuwe vragen. Uiteindelijk doen we wat nodig is. En we zien dat onze aanpak werkt. De doelgroepen die we hebben benoemd verkeren inderdaad het meest in nood, en verdienen dus onze focus. En door snel te schakelen krijgen ze de hulp die ze verdienen, via initiatiefnemers die van wanten weten. Dat is precies waar alles uiteindelijk om draait.’

Blik vooruit

‘We zijn nog niet verlost van de coronacrisis. Maar de eerste, meest acute fase is achter de rug. Langzaam kijken we nu vooruit. Wat zien we aankomen? Allereerst verwachten we dat het aantal kwetsbare mensen zal toenemen door deze crisis. Om dit zoveel mogelijk te beperken is preventieve hulp nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van schuldhulp. Als er meer mensen aankloppen bij voedselbanken, inloophuizen en andere hulporganisaties, neemt ook daar de druk toe. We voorzien dat veel organisaties binnenkort extra steun nodig hebben.’

Contact

Vragen over onze coronahulp? Neem contact op met Eline Crins, hoofd projecten.