Samen strijden voor sterkere inloophuizen

Inloophuizen hebben een belangrijke functie voor dak- en thuisloze mensen en eenzamen. Dit is de plek waar ze terechtkunnen voor een kop soep, een praatje en persoonlijke ondersteuning. Maar veel van de huizen hebben het financieel moeilijk en dreigen te verdwijnen. Kansfonds steunt hen via Fonds Franciscus, en werkt daarvoor samen met partners als KNHM foundation. Hoe gaat het met die samenwerking?

Kansfonds en KNHM foundation kennen elkaar van evenementen. ‘We wisten daardoorprecies waar KNHM goed in is’, vertelt Willem van Sermondt van Kansfonds. ‘Namelijk: maatschappelijke initiatieven helpen groeien. Ze inspireren en adviseren over allerlei thema’s. Van duurzame fi nanciering vinden tot bereik vergroten via social media. Precies aan zo’n partner hadden we behoefte bij Fonds Franciscus. Nu trainen ze bestuurders en medewerkers van inloophuizen om de organisaties financieel sterker te maken.’

De eerste zeventien inloophuizen zijn in september gestart. ‘In groepslessen leren ze structurele veranderingen door te voeren, waardoor de financiering voor meerdere jaren een solidere basis krijgt’, vertelt Yvonne Rosloot van KNHM. ‘Ook ondersteunen we bij individuele vragen. Als een inloophuis bijvoorbeeld een pand wil overnemen van gemeente of kerk, kunnen wij hierover adviseren.’

‘Het is fijn dat KNHM de inloophuizen echt wil leren kennen.’

Willem van Sermondt Projectadviseur bij Kansfonds

Jullie werken nu een jaartje samen. Hoe bevalt het?

Willem: ‘Heel goed. We merken dat KNHM de inloophuizen echt wil leren kennen. Hoe werken ze, wat zijn hun behoeften? Daar spelen ze op in. Elk huis heeft zijn eigen identiteit. Yvonne en haar collega’s hebben een goed gevoel voor de verschillen tussen de organisaties.’

Yvonne: ‘Dat is mooi om te horen. Ik vind het fi jn dat we gelijkwaardig zijn. Samen gaan we voor het beste programma. Daarnaast is het prettig dat Willem en ik snel beslissingen kunnen nemen. We hoeven niet eerst voor goedkeuring langs een paar managers. Toen onlangs bijvoorbeeld nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd, besloten we ’s morgens om de fysieke training van die middag online te geven en een extra sessie de week erna in te lassen.’

‘Ik vind het interessant om te onderzoeken of inloophuizen zelf ook geld kunnen verdienen.’

Yvonne Rosloot KNHM foundation

Wat vinden de inloophuizen van de training?

Yvonne: ‘Ze zijn blij met de ondersteuning en gaan serieus aan de slag met opdrachten die ze meekrijgen. Sommige deelnemers zeiden bij aanvang dat ze het vervelend vinden dat ze voor geld altijd van anderen afhankelijk zijn. Daar kunnen wij binnen onze training niks aan veranderen. Ik vond het wel spannend of ze in die emotie zouden blijven hangen. Maar dat was gelukkig niet zo.’

Willem: ‘Het valt me op dat de deelnemers ideeën uitwisselen en elkaar tips geven.’

Yvonne: ‘Klopt, de ontmoeting met collega’s vinden ze waardevol.’

Een leergierig clubje, dus?

Willem: ‘Ja, het zijn actieve, creatieve en sociaalvaardige mensen. Met het programma leren we ze om ook ondernemender te worden.’

Yvonne: ‘En verder vooruit te kijken. Hoe ziet hun financiering er over vijf jaar uit? We leren ze om hierover planmatiger en strategischer na te denken. Zo hoeven ze niet ieder jaar opnieuw het geld bij elkaar te sprokkelen. We kijken daarbij niet alleen naar fondsenwerving, maar ook hoe ze aan geld kunnen komen bij overheden, bedrijven en via bijvoorbeeld crowdfunding of het organiseren van een evenement.’

Willem: ‘Het is interessant om te ontdekken of en hoe crowdfunding voor inloophuizen kan werken. Meestal wordt het gebruikt om geld op te halen voor één activiteit. Hier gaat het juist om duurzame financiering.’

Is dit het begin van een lange samenwerking?

Willem: ‘Na deze eerste groep gaat KNHM foundation een tweede groep van nog eens achttien inloophuizen trainen. De samenwerking duurt sowieso twee jaar.’

Yvonne: ‘Als het aan ons ligt, gaan we zeker meer samenwerken. Ik vind het interessant om te onderzoeken of inloophuizen zelf ook geld kunnen verdienen. Veel inloophuizen koken, misschien kunnen ze maaltijden verkopen of ruimtes verhuren. En met het binden en boeien van vrijwilligers is ook nog veel te winnen. We denken daar graag over mee.’

Dit is Fonds Franciscus

Vanuit Fonds Franciscus ondersteunt Kansfonds de komende vijf jaar 75 inloophuizen in Nederland. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar ook via trainingen. Daarbij krijgt Kansfonds hulp van verschillende partners. Samen maken we inloophuizen weerbaar voor de lange termijn.

Lees meer over ons programma voor inloophuizen