‘Wat een fantastische hulp!’

Kansfonds werkt samen met het Instituut voor Publieke Waarden aan de 100% ambitie pilots, onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS. De gemeente Amsterdam is één van de deelnemende gemeenten. In dit verhaal van hulpverlener Nanda Hofstede, coach bij Qpido, lees je welke impact het maatwerktraject heeft op het leven van het meisje dat ze begeleidt.

Het doel van de 100% ambitie pilots is om alle thuisloze jongeren van de straat te krijgen door het bieden van maatwerk. Noodzakelijk voor deze maatwerkaanpak is dat er voor elke jongere bureaucratievrij geld is om de eerste doorbraak te realiseren. Bijvoorbeeld door het afkopen van schulden of huur voor een huis. Kansfonds staat garant voor dit bureaucratievrije geld. Nanda Hofstede, coach bij Qpido vertelt over haar ervaringen.

Geweld

‘Al jaren heb ik een meisje in begeleiding, laten we haar Kim noemen. Kim (bijna 19) heeft een heftig verleden. Vol trauma’s, ongewenste verhuizingen, incidenten, geweld, verkrachtingen, jeugdzorg en instellingen, slachtoffer van seksueel misbruik en mensenhandel. Al jaren is het zoeken naar de juiste hulp en al jaren lijkt niemand echt een concrete oplossing te kunnen bieden of iets te verzinnen dat in haar ogen ook echt helpend is.

Kim werd bij Qpido aangemeld voor een Nova traject. Dit is een traject voor jongeren die met een half been in de prostitutie zitten of die op een andere manier (vermoedelijk) slachtoffer zijn van een afhankelijkheidsrelatie, denk bijvoorbeeld aan een loverboy/mensenhandelaar. Mijn rol is die van een coach; haar een luisterend oor bieden, begeleiden en haar sturing en ondersteuning geven daar waar nodig. Ik zal altijd naast haar staan. De praktische kant wordt altijd door anderen gedaan, zodat mijn rol en band met haar zuiver en transparant kan blijven. Tijdens de afgelopen jaren heb ik naast haar in deze rol, heel wat andere hulpverleners, leefgroepen en andere organisaties zien komen en gaan. Haar situatie is complex, wat maakt dat het vinden van oplossingen een ingewikkelde taak bleek.

Op het moment dat ik in aanraking kom met de 100%-Ambitie pilot is Kim net weg bij een woongroep. Er is geen vervolgplek en dus woont zij deels bij haar moeder, deels bij vriendinnen/kennissen. Elke nacht ergens anders. Nergens een vaste plek of een plek voor zichzelf. Geplaagd door PTSS is juist een plek voor zichzelf waar zij rust en stabiliteit kan opbouwen van belang!’

Schulden

‘Kim heeft schulden. Ze is door verkeerde mensen onder druk gezet, slachtoffer van pinpasfraude geworden; een zogenoemde geldezel. Daarnaast heeft ze nooit goed kunnen leren hoe ze met geld om moet gaan. Haar moeder wil haar dochter behoeden voor haar eigen geschiedenis (prostitutie en verslaving) en heeft de schulden die Kim heeft bij de diverse instanties (zoals verzekeringen) voor haar betaald. Haar moeder is hierdoor zelf weer in de problemen gekomen: huurachterstand, schulden bij andere mensen, telefoonrekeningen die niet meer betaald kunnen worden en dergelijke.

De financiële situatie zorgt op veel fronten voor stress, zo ook in de relatie tussen Kim en haar moeder. Niet alleen vanwege de schulden zelf, maar ook vanwege de vele spanningen en ruzies die het veroorzaakt tussen Kim en haar moeder. Kim wordt door de financiële situatie ook steeds met haar neus op de feiten gedrukt dat er mensen (weer) misbruik van haar hebben gemaakt. Dit zorgt ervoor dat Kim steeds meer bij haar moeder weg blijft, veel stress ervaart als ze bij haar moeder in de buurt komt en het liefst buiten gaat zwerven. In mijn ogen is dit zeer zorgelijk, gezien haar kwetsbaarheid en verleden. De groep mensenhandelaren waar ze eerder slachtoffer van is geweest, zijn ook nog steeds daarbuiten.

De Doe-groep van de 100%-Ambitie pilot heeft meegedacht en uiteindelijk heb ik met de ondersteuners van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) een plan gemaakt. De moeder van Kim heeft de totale som van alle schulden onder elkaar gezet. Het totaalbedrag komt uit op €1937.- in totaal. IPW heeft deze schulden voor Kim bij haar moeder afbetaald, met geld dat beschikbaar is gesteld door Kansfonds, in samenwerking met de 100%-Ambitie pilot en het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van Paul Blokhuis.’

maatje eenzaamheid

Dankbaar

‘Het moment dat ik aan Kim en haar moeder vertel dat de schulden zijn afbetaald, is onbetaalbaar. Haar moeder is zo dankbaar en Kim reageert ook vol ongeloof. Voor hun betekent dit de wereld! Haar moeder kan haar huurachterstand wegwerken, andere mensen terugbetalen en openstaande rekeningen weer betalen. Zij ervaart hierdoor zelf veel minder stress. Dit doet hun band zichtbaar goed!

Niet alleen worden moeder en dochter geholpen met de schulden, het Kansfonds en IPW gaan ook maandelijks een bijdrage leveren aan het leefgeld. Kim heeft nog te veel problemen en te veel stress om een baantje aan te kunnen. Een baan vinden gaat haar lukken, maar het volhouden is lastiger. Ze heeft een Wajong uitkering aangevraagd. Maar tot de tijd dat die is toegekend, gaan  Kansfonds en IPW deze jongvolwassen vrouw bijstaan in haar levensonderhoud. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe financiële problemen komen! Daarnaast krijgt Kim hulp van iemand die haar kan ondersteunen bij de financiën, zodat ze kan leren omgaan met geld.

Ook zijn we druk bezig met het zoeken van een woning voor Kim. Ook al is de relatie tussen Kim en haar moeder beter, het is nog lang niet stabiel. Moeder kampt zelf ook met problemen, dus is het voor hun allebei beter dat er zo snel mogelijk een eigen woonplek komt voor Kim. Momenteel slaapt Kim nog steeds veel op andere plekken. Aangezien zij geen uitkering heeft, en geen vast inkomen, leek een woning zoeken een onmogelijke taak. Ook hierin schieten Kansfonds en IPW te hulp. Zij bieden aan de huur voorlopig (deels) te betalen zodat Kim kan werken aan rust en stabiliteit. Kim is nu, met hulp van haar moeder en mij, op zoek naar een eigen woning. We struinen internet af en ze heeft zich overal ingeschreven. Voor mij is het heel mooi om te zien hoe de band tussen Kim en haar moeder weer verbetert. De grootste stress is voorbij nu er hoop en perspectief is voor de toekomst met een eigen woning voor Kim. We duimen dat dit snel gaat lukken!’

Geef jij ook?

Vind jij ook dat alle jongeren een thuis verdienen? Help ons dan mee door financieel bij te dragen aan ons programma Alle jongeren een thuis. Alle steun is welkom.

Doneer aan ons programma

‘Tot slot: Kim heeft door alles wat zij heeft meegemaakt, moeite om mensen te vertrouwen. Zij heeft bij voorbaat moeite met hulpverleners. Het heeft mij dan ook meer dan een jaar gekost om haar vertrouwen te winnen. Inmiddels kan ik met haar lezen en schrijven en ook bij haar moeder heb ik het vertrouwen mogen winnen, waar ik hun nog altijd dankbaar voor ben.

Het mooie aan de samenwerking tussen de 100%-Ambitie pilot en het Kansfonds en IPW, is dat Kim niet met een van hen in gesprek hoeft. Geen intake, geen vragenlijsten, niet opnieuw haar verhaal hoeven te vertellen, niet opnieuw toekomstplannen moeten maken met opgestelde doelen die voor haar onbereikbaar lijken. Er is vertrouwen. Zolang Kim met mij in contact blijft en zolang ik met het Kansfonds en IPW in contact blijf, is het goed!’

Concrete stappen

‘Niet alleen is Kim geholpen, ook haar moeder ervaart hulp en is hier enorm dankbaar voor. Maar ook ik als hulpverlener ervaar steun. Eindelijk kunnen deze moeder en dochter geholpen worden met concrete stappen.

Toen haar moeder de mail stuurde met de totaalsom van de schulden, is het bedrag diezelfde dag nog naar haar overgemaakt. Geen weken wachten, meteen actie. Ik merk aan deze actie dat het vertrouwen van Kim naar mij nog groter is geworden. Ze appt veel, en als ze nu woningen gaat bekijken en ik kan niet met haar mee, maakt ze filmpjes en vraagt ze om mijn mening. Na zo lang investeren in een vertrouwensband, zijn het deze kleine berichtjes die juist van grote waarde zijn. Moeder en dochter beginnen erin te geloven dat ze echt hulp krijgen en het misschien zelfs allemaal wel goed komt.’

Mijn verlangen

‘Ik wens dat we in de hulpverlening goed naar jongeren blijven luisteren. Dat wij als hulpverleners niet boven de jongeren hoeven te gaan staan, maar er naast. En samen met jongeren kijken wat nodig is, passend bij de situatie. Soms denken we als hulpverleners te weten wat goed is voor een cliënt omdat we de cliënt een ander leven, een betere situatie toewensen. Maar door dingen in te vullen, kunnen we ook onbedoeld de plank misslaan. Jongeren hebben vaak trauma’s en er is over hun grenzen heen gegaan. Als hulpverleners dat ook doen, door bijvoorbeeld weinig rekening te houden met wat zij denken nodig te hebben, is de kans groot dat ze een negatieve ervaring met de hulpverlening krijgen. Goed luisteren naar de hulpvraag van de jongere is belangrijk voor de vertrouwensband en werkrelatie! In het traject met Kim zijn er een aantal keer keuzes gemaakt, die helaas niet helemaal aansloten. Hulpverleners die hard werkten en hun best deden, maar geen resultaten zagen. Voor zowel de hulpverleners als voor Kim frustrerend.

Ik wens dat de hulpverlening te allen tijde nauw met elkaar blijft samenwerken en elkaar weet te vinden waar nodig. Gelukkig hebben wij het tij in de situatie van Kim voor nu even kunnen keren. Daar ben ik heel blij mee.’