Wat zijn de effecten van belangeloos geld geven?

Wat gebeurt er als Kansfonds geld geeft aan mensen die in armoede leven, en zij zélf mogen bepalen hoe ze dat geld besteden? Dat gaan we onderzoeken, samen met de Hogeschool van Amsterdam. De gedurfde aanpak is in Nederland nog niet eerder onderzocht.

André de Ruiter_ex-dakloze_buiten

‘Armoede beperkt mensen om zich te ontwikkelen en volwaardig mee te doen in de samenleving’, vertelt projectadviseur Kurdestan Smit van Kansfonds. ‘Wij maken ons al jarenlang sterk voor deze kwetsbare groep. Met verschillende programma’s proberen we oplossingen voor hen te versnellen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Tijdens onze zoektocht naar andere, inclusieve oplossingen die verschil maken, spraken we ook Roeland van Geuns. Hij is lector Armoede interventies bij de HvA. Dat gesprek mondde uit in een gezamenlijk plan. Het mooie aan dit plan vind ik dat het praktisch en positief is, en hoop geeft aan mensen die nu nog in een uitzichtloze situatie leven.’

Versnellen

Gewoon Geld Geven is een vervolg op het programma Opgroeien in armoede. Bij de keuze voor het nieuwe programma houden we opnieuw rekening met kinderen. Gebrek aan geld is de oorzaak van veel problemen en heeft vaak een direct gevolg voor de kinderen in het gezin. Door hen geld te geven, kunnen zij zelf de cirkel van armoede doorbreken.

Schaarste

Van Geuns was al jaren benieuwd naar de effecten van belangeloos geld geven. Het zaadje werd geplant toen hij het boek Schaarste las: twee Amerikaanse wetenschappers stelden dat mensen die in armoede leven onverstandige keuzes maken door de stress over hun financiële situatie.
Inmiddels zijn er meerdere internationale studies die aantonen dat mensen die geld krijgen en zelf mogen bepalen hoe ze dat besteden, hun leven vaak zelf op de rit krijgen. Van Geuns: ‘In Nederland zijn wij de eerste die het effect onvoorwaardelijk extra geld geven gaan onderzoeken. Ik ben blij dat het er dankzij Kansfonds eindelijk van gaat komen.’

Vrouw zoekt iets uit in kledingbank

Minder angstig

In het Amerikaanse Stockton ontvangen 125 mensen die in grote armoede leven anderhalf jaar lang 500 dollar per maand. Ze mogen zelf weten waar ze het geld aan uitgeven, toch kiest iedereen overwegend voor boodschappen, rekeningen en schulden aflossen. Ook geven mensen aan zich minder angstig te voelen, en meer tijd door te brengen met hun familie.

Impact op sociale stelsel

‘Deze gezinnen leven vaak zeer langdurig in een minimumsituatie’, vertelt Van Geuns. ‘We meten wat er gebeurt met hun onderliggende problemen als de financiële schaarste er niet meer is. Is de pilot een succes, dan volgt een grootschalig experiment van twee jaar. Als onze hypothese klopt, is onvoorwaardelijk extra geld geven goedkoper dan een team hulpverleners aan het werk houden. En dát zou enorm veel impact hebben op ons sociale stelsel.’

Verantwoordelijkheid

Bij de voorbereidingen van de pilot is veel aandacht voor het verantwoord uitvoeren ervan. Het mag niet zo zijn dat mensen door de gift hun recht op toeslagen verliezen. Dan zouden ze na de pilot juist slechter af zijn. Voor een zorgvuldige uitvoering zijn we met verschillende partijen in gesprek.

Wil jij ook 'Gewoon geld geven'?

Deel je onze mentaliteit van doen wat nodig is? En wil jij deze innovatie financieel steunen? Je gift komt voor de volle 100% ten goede aan ons programma Gewoon Geld Geven.

Doneren aan ons programma Gewoon Geld Geven

Contact

Heb je een vraag over ons programma Gewoon Geld Geven? Neem contact op met onze projectadviseur: