‘We zitten best dicht op het vuur’

Problemen met jeugdzorg en het vinden van een thuis, die kent Valeria Sciascera (25) maar al te goed. Maar praten over haar eigen ervaringen? Dat doet ze niet. Liever denkt ze vanuit haar ervaringskennis, samen met professionals en beleidsmakers, mee over oplossingen om jongerendakloosheid uit te bannen.

Beter beleid voor jongeren, dat is waar Valeria aan wil bijdragen met haar ervaringskennis. ‘Ik vind het belangrijk dat zorgprofessionals en beleidsmakers horen wat de consequenties zijn van beleid. Ook van de mensen die de keerzijde ervan hebben meegemaakt. Mijn eigen ervaringen hoef ik daarbij niet zo nodig te delen. Dan gaat het al snel over mijn problemen, terwijl ik liever kijk naar oplossingen. Ik vertel hoe ík het anders zou doen, daar ligt mijn kracht. Zo kunnen we samen toewerken naar beleid voor jongeren dat wel werkt.’

Wakker schudden

In Jongerenpanel De Derde Kamer verenigt Valeria haar krachten met op dit moment vijftien jongeren. Met ervaringskennis én acties proberen ze beleidsmakers wakker te schudden. Zo organiseerden ze met SamenThuis2030 een sleep-out tijdens Wereld Daklozendag. Om aandacht te vragen voor dakloosheid onder jongeren zetten ze bij De Koekamp in Den Haag hun tentjes op. ‘Daar overhandigden we aan staatssecretaris Maarten van Ooijen ons manifest om dakloosheid onder jongeren uit te bannen’, vertelt ze. Vanuit het jongerenpanel vragen ze niet alleen aandacht voor de problematiek, maar denken ze ook mee over oplossingen. Dat doen ze samen met Kansfonds in het programma ‘Alle jongeren een thuis’ en bij iedereen die hen uitnodigt om mee te denken.

Bekijk de Sleep Out aftermovie

Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Radicale veranderingen

Na de sleep-out volgden uitnodigingen van verschillende politici. ‘Ze wilden verder praten over de problemen waar we tegen aanlopen en de signalen die wij horen’, vervolgt Valeria. ‘Dat ze naar ons luisterden, merkten we ook tijdens het Tweede Kamerdebat over het Landelijke Actieplan Dakloosheid. Staatssecretaris Maarten van Ooijen benoemde daar ons manifest waarin we zeven radicale veranderingen voorstellen. We hoorden onze punten bij verschillende kamerleden terug. We zitten dus best dicht op het vuur. Soms kosten dingen wel wat tijd, je merkt niet meteen resultaat, maar op de langere termijn heeft dat wat wij adviseren wel effect.’

Serieus meepraten

Afgelopen jaar mocht Valeria meewerken aan het Landelijke Actieplan Dakloosheid. ‘Een heel mooie kans vond ik dat’, vertelt ze. ‘Ik merk dat er steeds meer ruimte is voor mensen met ervaringskennis om serieus mee te praten en denken over beleid. Dat doe ik ook lokaal in Utrecht, via jongerenplatform U-2B Heard. Zo help ik zowel landelijk als lokaal de situatie verbeteren voor wie na mij komt.’

Over de coalitie SamenThuis2030

SamenThuis2030 is een landelijke coalitie van belangenbehartigers en jongeren met ervaringskennis die van onderop samenwerken om landelijk en lokaal beleid op gebied van jongerendakloosheid radicaal te veranderen. Kansfonds ondersteunt de coalitie.

Lees meer over de coalitie