Deze content is alleen beschikbaar als de marketing cookies zijn geaccepteerd.

Financiering en fondsenwerving

Fonds Franciscus biedt exploitatiefinanciering aan inloophuizen, zodat zij rust hebben om te werken aan de ontwikkeling van hun organisatie. Een belangrijk aspect daarvan is werken aan een financieel sterke organisatie. Om daarbij te ondersteunen, heeft de KNHM Foundation voor de inloophuizen de training ‘Structureel werken aan fondsenwerving’ georganiseerd.

Jaap van Kerk & Buurt Westerpark is voortvarend aan de slag gegaan met het fondsenwervingsplan dat hij tijdens dit traject maakte. We gingen bij hem en zijn collega’s op bezoek.

Video door Nightwalk Films.