Bijdragen als bedrijf

Iéder mens telt. Daar geloven wij in bij Kansfonds. Juist daarom zien we om naar de meest kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden of mensen die in ernstige armoede leven. Dat doen we met hulp van mensen zoals jij. Mensen die geven om een ander. Onmisbaar hierbij is de steun van bedrijven. Help ook mee en doneer via jouw bedrijf of neem contact op voor een partnerschap op maat.

Partnerschap
We gaan graag met jou in gesprek over samenwerking. Wil je dat jouw donatie aan een specifiek doel besteed wordt? Denk je aan een Fonds op Naam? Of wil je ook kennis en expertise inzetten?

Vanaf 5.000 euro per jaar is het mogelijk een specifiek project te steunen en overleggen we graag hoe we samen met jouw bijdrage onze impact voor de meest kwetsbare mensen kunnen vergroten.

Je kunt altijd opzeggen. Vragen? Bel naar 035-6249651.

Op mijn 20ste kreeg ik onverwacht toch de mogelijkheid om te gaan studeren. Toen heb ik zelf ervaren hoe belangrijk het is dat iemand in je gelooft en je een kans geeft. Ik studeerde uiteindelijk af als architect. Dankbaar voor deze kans geef ik nu via mijn architectenbureau structureel aan dakloze jongeren. Om hen te steunen, maar bovenal te inspireren.

Marcel Heijmans Studio Architectura

Dit kunnen wij met je donatie doen

We steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet waarin mensen naar elkaar omzien en werken aan structurele oplossingen waarmee de oorzaken aangepakt worden die problemen in stand houden.

Met jouw donatie kunnen we:

  • Projecten voor dak- en thuisloze jongeren initiëren, ontwikkelen en ondersteunen.
  • Gezinnen die leven in armoede financieel ondersteunen en onderzoeken we wat hiervan de effecten zijn.
  • 75 inloophuizen helpen om een gastvrije en warme plek te bieden voor mensen aan de rand van onze samenleving.
  • Jaarlijks ruim 500 lokale initiatieven voor de meest kwetsbare mensen mogelijk maken. 

Mijn persoonlijke waarden zijn balans in wat je doet en waar je in gelooft. Gemeenschappelijkheid en respect voor iedereen. Tijdens de eerste coronagolf vielen er bij ons bureau Brand Specials enkele werkzaamheden weg en zochten we naar een waardevolle manier om onze betrokkenheid te tonen. We zijn niet direct mensen die aan het zorgbed staan, maar we konden wel onze creativiteit inzetten om geld in te zamelen voor een goed doel. We ontwikkelden het concept ‘Vlag voor Nederland’ waarin een vlag met de tekst ‘Samen Sterk’ centraal stond. De opbrengsten kwamen vervolgens ten gunste van Kansfonds. Zo haalden we gelden op voor voor hen die het zo hard nodig hadden en zetten we onze expertise op gebied van conceptontwikkeling en communicatie in samenwerking met Kansfonds in.’

Bas de Zeeuw Brand Specials

Contact

Heb je een vraag over jouw donatie of wil je met jouw bedrijf op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op met onze adviseur filantropie.