Kansfonds verlengt noodhulp

De noodzakelijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bedwingen, zijn inmiddels iets versoepeld. Maar de gevolgen van de corona epidemie zorgen met name bij kwetsbare groepen nog steeds voor veel problemen. Meer mensen raken in nood door de toenemende werkeloosheid en er is nog weinig perspectief voor de groepen die al kwetsbaar waren.

De afgelopen tijd hebben we vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Hier lees je meer over de initiatieven die we gesteund hebben. Omdat de nood nog steeds heel groot is, hebben wij voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven onze noodhulp nu verlengd tot eind 2020. Wij dragen onder andere bij aan leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Daarna kijken we opnieuw of extra noodhulp noodzakelijk blijft. Wil je meer weten over de hulp die Kansfonds biedt of een aanvraag indenen? Lees dan hier verder.