Drs. Aukje A.M. Kuypers

Kansfonds - Aukje Kuypers

Aukje is bestuurslid sinds februari 2017, haar 2e termijn loop af op 31 december 2024.

Functies en nevenfuncties

  • Algemeen directeur Kuijpers
  • Voorzitter bestuur SPARK Campus, innovatiecampus voor de gebouwde omgeving
  • Lid Bestuur Nationaal Register
  • Voorzitter Raad van Advies Oisterwijk Duurzaam!
  • Lid Raad van Advies Brabant geeft Energie
  • Lid bestuur Stichting Bevordering Vakmanschap
  • Lid Bestuurscommissie Groep Groot Techniek Nederland – portefeuilles energie & onderwijs en werkgroep onderwijs, techniekpromotie