Drs. Danielle A.C.A.J. Landesz-Campen

Kansfonds - Daniëlle-Landesz-Campen

Danielle is penningmeester van het bestuur vanaf februari 2013, haar 3e termijn loopt af op 31 december 2024.

Functies en nevenfuncties

  • Partner KPMG N.V.