Drs. Dominicus T.T. Kamsma

Kansfonds - Dominicus Kamsma

Dominicus is voorzitter van onze Adviescommissie bestedingen sinds juni 2014, zijn 2e termijn loopt af op 31 december 2022.

Functies en nevenfuncties

  • Dean (directeur) Academie voor Gezondheidsstudies (Hanzehogeschool Groningen)
  • Lid Raad van Toezicht Hogeschool KPZ
  • Parochianenvoorganger Zalige Titus Brandsma-parochie
  • Dagvoorzitter Diocesane Pastorale Raad Bisdom Groningen-Leeuwarden