Mr. John C.G.M. Bakker

John is bestuurslid sinds maart 2021, zijn eerste termijn loopt af op 31 december 2024.

Functies en nevenfuncties

  • Bestuursraad R.K. Bisdom Rotterdam
  • Lid verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PNB
  • Lid bestuur museum Catharijneconvent
  • Secretaris Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)
  • Secretaris internationaal caritasfonds ‘Pour les Autres’
  • Lid Bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds