Veelgestelde vragen over de ETHOS telling

Vragen over de ETHOS definitie en het waarom van de ETHOS telling

Vragen over de verschillende ETHOS categorieën – wie worden geteld?

Vragen over de methode – hoe wordt er geteld?

Vragen over wat er gebeurt met de resultaten van de telling

Overig

Meer weten?

Gemeentes (en anderen) die meer willen weten over de telling dak- en thuisloosheid kunnen voor informatie terecht bij programmaleider Willem van Sermondt.