Drs. Theo J.F.M. Bovens

Voorzitter, afloop 1ste termijn 31-12-2018

Functies en nevenfuncties:

  • Commissaris van de Koning Provincie Limburg
    Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg): www.limburg.nl

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
  • Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen
  • Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof
  • AB-lid Stichting Graf van Sint Servaas
  • Lid Raad van Advies, St. Thomas More
  • Lid Brancardiersvereniging Organisatie Limburgse Bedevaarten