Drs. Theo J.F.M. Bovens

Voorzitter, afloop 2de termijn 31-12-2022

Functies en nevenfuncties:

  • Commissaris van de Koning Provincie Limburg
    Zie voor nevenfuncties uit hoofde van dit ambt (waaronder voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg) deze link.

Nevenfuncties op persoonlijke titel:

  • Lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
  • Voorzitter Stichting Jan en Clara Nijssen
  • Penningmeester Stichting Kanunnik Salden/De Nieuwenhof
  • AB-lid Stichting Graf van Sint Servaas
  • Lid Raad van Advies, St. Thomas More
  • Lid Stichting Wiel Huveneersfonds