55 gemeenten doen mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 9 en 11 april brengen 377 organisaties in de regio’s Breda, Hart van Brabant, Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid en West-Friesland dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kunnen gemeenten effectief beleid maken voor de aanpak van dak- en thuisloosheid.

“Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 9 en 11 april brengen in de zes regio’s onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, kerken, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen en politie dak- en thuisloze mensen in kaart. Juist die diversiteit leidt tot een vollediger beeld, weet ervaringsdeskundig coördinator van de ETHOS telling in Gelderland-Zuid, Ashley Knipping. “Toen ik zelf dakloos was, kwam ik niet voor in cijfers. Net als veel dakloze mensen was ik niet in beeld bij organisaties die zich richten op dakloosheid. Als ervaringsdeskundig coördinator van de ETHOS telling betrek ik zoveel mogelijk organisaties die contact hebben met mensen die dak- of thuisloos zijn. Daarbij moet je zo breed mogelijk kijken, want anders blijven veel mensen buiten beeld.”

Landelijk beeld

De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober, een dag voor Werelddaklozendag, gepresenteerd. “In elke regio tellen tientallen organisaties mee, die samen een zo goed mogelijk beeld geven van omvang en aard van dak- en thuisloosheid”, zegt onderzoeker Sandra Schel van het lectoraat Wonen en Welzijn van Hogeschool Utrecht. “Dat is de kracht van deze methode. Binnen de zes deelnemende regio’s zien wij een groot draagvlak voor deze telling. Ook zijn er al veel aanmeldingen voor de derde telronde in 2025. Steeds meer gemeenten zien dat zij veel aan de ETHOS telling kunnen hebben. Uiteindelijk hopen we met de ETHOS telling in heel Nederland inzicht te krijgen in omvang en aard van dak- en thuisloosheid. Daarmee kan beter beleid worden gemaakt, gericht op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid.”

Beelden dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloze mensen worden in de media vaak op een eenzijdige manier in beeld gebracht. Kansfonds biedt graag alternatief beeldmateriaal aan: een set realistische foto’s van het leven van dak- en thuisloze mensen. Vrij te gebruiken door iedereen die een verhaal post of publiceert over dit thema.

Bekijk en download de beelden

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Vogel.