De impact van inloophuizen

Inloophuizen zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Welke betekenis heeft een inloophuis nu precies? En hoe maak je dat op een toegankelijke manier inzichtelijk? De inloophuizen van Fonds Franciscus hebben hard gewerkt om dat in kaart te brengen, met behulp van de speciale impacttoolkit. Het leidde tot een rijkdom aan 65 impactrapporten. Met de bevindingen van al die rapporten heeft Avance Impact een overkoepelend rapport gemaakt over de impact van inloophuizen.

Cover van impactrapport Fonds Franciscus

Uitreiking impactrapport

Op 1 juli presenteerden we het overkoepelende rapport aan de inloophuizen: een toegankelijk boekje met de belangrijkste bevindingen en conclusies over de impact van de inloophuizen van Fonds Franciscus. De uitreiking vond plaats tijdens de uitwisselingsdag met inloopcentra, buurt-, straat-, drugspastoraten en buurtkerken. Door hun impact in kaart te brengen krijgen inloophuizen meer inzicht in wat zij bereiken en betekenen. Het helpt om beter te kunnen communiceren en verantwoorden richting o.a. financiers over de betekenis die ze hebben voor bezoekers, vrijwilligers en het netwerk in de buurt.

Download het impactrapport (pdf)

Het is tijdsintensief om je impact in kaart te brengen, maar zeer waardevol. We zijn vol zelfvertrouwen het gesprek met de gemeente aangegaan, die ons als betekenisvolle partner erkent en nu subsidie verstrekt. En die steun opent weer nieuwe wegen voor financiering.

Annemarie van Nieuwamerongen Coördinator inloophuis De Bron Zaanstad

Wat doet het inloophuis en waarom?

De diensten en activiteiten van de inloophuizen (inloop, uitloop en straatwerk, hulpverlening, activiteiten, maaltijden en/of overnachtingen) en de manier waarop deze worden aangeboden volgens de presentiebenadering, dragen bij aan belangrijke maatschappelijke effecten voor bezoekers. Dit zijn veranderingen die plaatsvinden bij de bezoekers, omdat ze bij het inloophuis terechtkunnen. De maatschappelijke effecten, die de inloophuizen met behulp van de effectenkaart hebben gedefinieerd, zijn: menswaardig bestaan, verbindende ontmoeting, veilige basis, persoonlijke ontwikkeling en activering.

Wat doet het inloophuis van Fonds Franciscus en waarom?

Met de tool ‘rich picture’ hebben we bezoekers uitgedaagd vanuit hun hart te tekenen wat het straatpastoraat voor hen betekent. Het leidde tot prachtige tekeningen, verdiepende gesprekken en de rich picture is onbedoeld een uitbreiding van onze activiteiten geworden.

Liesbeth Timmers Coördinator Straatpastoraat Utrecht

Wie komen er in een inloophuis?

Voor welke mensen is het zo belangrijk dat er inloophuizen zijn? Dat beschrijven we aan de hand van 6 persona’s: fictieve personages die een groep binnen het inloophuis representeren. Het geeft inzicht wie de bezoekers en vrijwilligers zijn, wat hen bezighoudt, waarom zij naar het inloophuis komen en wat zij nodig hebben:

  • Tony, gepensioneerde alleenstaande man (73 jaar)
  • Bert, dakloze man (63 jaar)
  • Nans, gepensioneerde vrijwilliger (69 jaar)
  • Mustafa, man met migratieachtergrond (58 jaar)
  • Sandra, vrouw in bestaansonzekerheid (47 jaar)
  • Karin, vrouw met psychische problematiek (48 jaar)

Ik durf wel bij het inloophuis te komen, maar niet naar de hulpverlening te gaan.

Bezoeker inloophuis

Wat betekent het inloophuis voor de bezoekers?

Met het betekeniskaartspel en de rich picture kunnen inloophuizen hun betekenis voor de bezoeker in kaart brengen. De eerdergenoemde maatschappelijke effecten ‘menswaardig bestaan’, ‘verbindende ontmoeting’ en ‘veilige basis’ worden vooral door de bezoekers herkend. Ze ervaren bijvoorbeeld dat ze er gewoon mogen zijn net als iedere ander, dat ze minder eenzaam zijn en dat het inloophuis een plek is waarvan ze weer meer vertrouwen in de samenleving krijgen. Coördinatoren van de inloophuizen herkennen bij de bezoekers vooral ook de effecten ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘activering’. Ze zien bijvoorbeeld dat bezoekers hun sociale vaardigheden ontwikkelen en zichzelf ontwikkelen tot vrijwilliger in het inloophuis.

Zeker de helft van onze vrijwilligers is voormalig bezoeker.

Theo Werner Voorzitter De Windwijzer, Vlaardingen

Wat betekent een inloophuis voor de buurt?

Inloophuizen werken vaak met verschillende organisaties in de buurt samen. De inloophuizen hebben met behulp van het systeemonderzoek deze verschillende organisaties in kaart gebracht en hen gevraagd om de relevantie van het inloophuis voor de buurt te benoemen. Inloophuizen worden vaak als een unieke plek in de buurt omschreven. Met name de laagdrempeligheid – iedereen is welkom – en de warmte waarmee mensen worden ontvangen worden genoemd als belangrijke kenmerken van inloophuizen. Samenwerkingspartners zien dat inloophuizen een belangrijke rol spelen in het leven van bezoekers en positieve effecten op hen hebben.

We hebben nu zwart op wit staan dat de GGZ, politie, gemeente en andere partijen ons ook belangrijk vinden. Hun letterlijke uitspraken daarover staan in ons rapport.

Lucy Geertman Straatpastor Stichting Het Kruispunt Nijmegen
Illustratie bezoekers inloophuizen drinken koffie

Het impactrapport aanvragen

Wil je in gesprek met gemeenten, financiers of andere partijen? Ben je beleidsmaker of bestuurder en wil je weten waarom inloophuizen onmisbaar zijn? Vraag dan een exemplaar van het rapport bij ons aan.

Ik wil een hard copy!

Impacttoolkit

Samen met Avance Impact hebben de inloophuizen van Fonds Franciscus de impacttoolkit ontwikkeld, waarmee ze het afgelopen jaar aan de slag gegaan zijn om hun impact aan te tonen. Want gemeentes, fondsen en donateurs stellen daar steeds vaker eisen aan. Voor de relatief kleine organisaties met veel vrijwillige inzet is dit niet gemakkelijk. Bovendien zit echte impact niet in eenvoudige (bezoekers)aantallen en zijn inloophuizen vaak erg bescheiden over hun toegevoegde waarde, terwijl hun rol juist zo cruciaal is in de samenleving.

Bekijk de impacttoolkit